Hortus Semioticus on Tartu Ülikooli semiootika osakonna võrguväljaanne, mille ülesandeks on ühelt poolt vahendada üliõpilaste semiootika-alaseid uurimusi laiemale lugejaskonnale ning teiselt poolt kutsuda tudengeid üles oma ideid teaduslikuks artikliks vormima. Ajakirja toitvaks pinnaseks on seega uudishimu ja uurimislust, selle autorite eeliseks aga akadeemilise autopiloodi puudumine.


» Hortus Semioticus 4 (2009)


» Hortus Semioticus 3 (2008)


» Hortus Semioticus 2 (2007)


» Hortus Semioticus 1 (2006)


Kaua oodatud kevade alguses, aastal 2010, kõneleme ikka veel 2008. ja 2009. aasta MASU ja kriisi järellainetest; töötute arv üha kasvab, majanduslikud ja poliitilised riigi alustalad vanguvad ning inimesed ootavad muutusi. Need muutused võivad olla reaalsed või illusoorsed, ent ühtviisi ahvatlevad mõlemad, lootuseks naasmine eelneva hea ja ilusa juurde. Järjekordne Hortuse Semioticuse number, arvult viies, vaagib mitmes mõttes ja käsitluses just kriisi ning muutuseid ja murranguid meie ümber.

Antud numbri seitse erinevat kriisi ja selle võimalikku lahendamist käsitlevat artiklit on mõtteliselt jagatud üldteoreetilisemateks ning konkreetseid näiteid analüüsivateks artikliteks, ning viimaseks paigutub väikest MASU-sõnastikku esitlev tekst. 
Tanel Pern
Riin Magnus
Tiit Remm
Priit Põhjala
Katre Väli
Eva Lepik
Mihkel Truup
Eva Lepik, Riin Magnus, Tanel Pern, Priit Põhjala, Katre Pärn, Tiit Remm, Katre Väli

INTERVJUU
MEDITATIONES SEMIOTICAE
 
Katre Pärn
ÜLEVAADE