Antud poster valmis Kultuuriteooria Tippkeskuse II sügiskonverentsi "Ruum, mälu ja ilme looduskultuuris: teooriast" jaoks. Posterettekande autoriteks on Tartu Ülikooli semiootika osakonna doktorandid. Ühelt poolt on tegemist siin numbris avaldatud artiklite kvintessentsiga, näitematerjal on analoogne ning teemaks kriisi kujunemine, kulgemine ja hajumine mõistes "kriisi" laias tähenduses, teisalt on skemaatiline nelja astmeline mudel mõjutanud erinevate artiklite (konkreetsemaid empiirilisi) kriisikäsitlusi. Kriisi olemuse modelleerimisel on tuginetud valdavalt Juri Lotmani kahele kultuuri (enese)korrastuslikule mehhanismile, kirjeldusele ja enesekirjeldusele. Näidete varal on esitatud igas neljas etapis valdav retoorika kasutamise viis.