Svitlana Biedarieva
Tartu Ülikool, semiootika osakond


Kokkuvõte

Artikkel pakub semiootilise vaatepunkti peegeldusnähtusele ja uurib enese äratundmise tähendust erinevate liikide omailmades. Erilist tähelepanu pööratakse peegelduse rollile inimese omailmas. Lähtudes Jakob von Uexkülli töödest, analüüsitakse enese äratundmise ja tajumehhanisme ning sellest lähtuvalt pakutakse välja laiendatud funktsiooniringi mudel. Lisaks kasutatakse antud uurimuse raamistikuna Tartu-Moskva semiootika koolkonna mõisteid ja Umberto Eco kultuurisemiootikat.


Märksõnad: peegeldus, peegel, omailm, äratundmine


» Täistekst inglise keeles