Sara Cannizzaro
Londoni Metropolitani Ülikool
Rakenduslike sotsiaalteaduste osakond


Kokkuvõte

Artiklis analüüsitakse võrdlevalt 20. sajandi alguse bioloogide Jakob von Uexkülli (1864 – 1944) ja D'Arcy Wentworth Thompsoni (1860 – 1948) põhiideesid. Mõlemad teadlased tegelesid oma aja teaduses populaarse teemaga, uurides elusolendite vormi. Samas tegid nad oma uurimistööd erinevatelt lähtekohtadelt — üks autoritest keskendus vormi põhjustele, teine aga elusolendite vormi eesmärkidele. Vaatamata lähenemiste lahknemisele, on nii Uexküll kui Thompson edendanud ideesid, mis ennetasid tänase küberneetika, süsteemiteooria ja ka kaasaegse biosemiootika paradigma põhimõtteid. Nii Uexkülli kui Thompsoni töid võib seega pidada süsteemiteoreetiliste aluste rajajateks nii küberneetikas kui biosemiootikas.


Märksõnad: vorm, tähendus, funktsioon, matemaatika, bioloogia.


» Täistekst inglise keeles