Remo Gramigna
Tartu Ülikool, semiootika osakond


Kokkuvõte

Käesolev artikkel keskendub Püha Augustinuse tööde tähtsusele zoosemiootika ajaloo jaoks. Kaastöö püüab pakkuda Püha Augustinuse filosoofiliste kirjutiste tõlgendust, millest nähtuks tema arusaamad loomade ja inimeste mittekeelelisest kommunikatsioonist. Artikli eesmärgiks on käsitleda Püha Augustinust kui semiootikut ante litteram. Seda mitte pelgalt Augustinuse märgiteooriale tuginedes, vaid lähtudes ka tema loomuliku keele piire ületavate kommunikatsiooniviiside teoreetilistest käsitlustest. Viimaste all vaadeldakse eriti osutamist ja žeste.


Märksõnad: zoosemiootika, Püha Augustinus, semiootika ajalugu, mitteverbaalne kommunikatsioon


» Täistekst inglise keeles