Patrick Masius
Göttingeni Ülikool
Põllumajanduse ja maaelu arengu osakond


Kokkuvõte

Holokausti kogemus, nagu seda kirjeldavad Erich Maria Remarque'i teos "Elusäde" ja Romain Gary romaan "Taevajuured", näitab, et looduse ilu ei ole pelgalt kaasaegsete ühiskondade järjekordne luksuskaup, vaid oluline märk neile, kes on sügavaimas meeleheites. Kahe romaani analüüs toob välja haruldase loodustunnetuse, mis avaldub inimkatastroofi keskmes. Saksamaa koonduslaagrite asunikud kirjeldavad looduslikke nähtusi kui vabaduse kehastust. Selleks kujutletakse nt lõpututes savannides jooksvaid Aafrika elevante või tabatakse realistlikumalt kevade esimestes lindudes ja liblikates viidet liitlasvägede vabastustegevusele. Looduse eetiline tähtsus on mõlema romaani kese. Tundub, et koonduslaagrite inimloomuse kujuteldamatu hävitamise tingimustes, kus isegi Jumal on kaotanud võimu ja tähenduse, on loodusest saanud inimkonna uhkuse ja lootuse viimane varjupaik.


Märksõnad: loodus, evolutsioon, moraalsus, vabadus


» Täistekst inglise keeles