Arlene Tucker
Tartu Ülikool, semiootika osakond


Kokkuvõte

Kas loomad mõtlevad? Mida etoloogid või loomade käitumist uurivad teadlased mõtlevad, et nad mõtlevad? Kuna eri ajastute, distsipliinide ja kultuuride vahel pole selles küsimuses konsensust saavutatud, on antropomorfne "metafoorne" keel ebatäpne. Pamela J. Asquith süveneb etoloogia ajalukku, kultuurilistesse erinevustesse ja keelde, et uurida antropomorfismi kujunemist ja selle staatust vale kandjana.Tema ideed on esitatud essees "Miks antropomorfism ei ole metafoor: põimides mõisteid ja kultuure loomade käitumisuuringutes". Asquith kutsub lugejat järele mõtlema keele ja selle tähelepanuta jäänud rolli üle teaduses.


Märksõnad: antropomorfism, etoloogia, metafoor


» Täistekst inglise keeles