Hortus Semioticus on Tartu Ülikooli semiootika osakonna võrguväljaanne, mille ülesandeks on ühelt poolt vahendada üliõpilaste semiootika-alaseid uurimusi laiemale lugejaskonnale ning teiselt poolt kutsuda tudengeid üles oma ideid teaduslikuks artikliks vormima. Ajakirja toitvaks pinnaseks on seega uudishimu ja uurimislust, selle autorite eeliseks aga akadeemilise autopiloodi puudumine.


» Hortus Semioticus 5 (2010)


» Hortus Semioticus 4 (2006)


» Hortus Semioticus 3 (2008)


» Hortus Semioticus 2 (2007)


» Hortus Semioticus 1 (2006)


Ajakirja Hortus Semioticus eriväljaanne looduse semiootikast koondab valiku looduse tähenduste, representatsioonide, taju, jt lähedaste teemadega seotud artikleid. Mitmed rahvusvahelised ajakirjad on juba avaldanud looduse semiootika teemalisi eriväljaandeid. Nende jätkuks võib pidada ka antud väljaannet, mis vahendab noorte uurijate töid nii semiootikast kui sellega külgnevatelt aladelt. Kõik erinumbri kaastööde autorid on magistri- või doktoriõppe tudengid, kelle artiklid puudutavad looduse semiootilisi aspekte. 
Remo Gramigna
Augustinuse pärand zoosemiootika ajaloos (Kokkuvõte)
John Haglund ja
Johan Blomberg
Tähenduse jagamise võrgustik (Kokkuvõte)
Silver Rattasepp
Sara Cannizzaro
Tähendusest, vormist ja funktsioonist: biosemiootika aluseid välja töötades (Kokkuvõte)
Svitlana Biedarieva
Peegeldused omailmas (Kokkuvõte)
Arlene Tucker
Metafoor on metafoor (Kokkuvõte)
Patrick Masius
Mida teevad elevandid koonduslaagris? Looduse tähendus inimkatastroofis (Kokkuvõte)
INTERVJUU
MEDITATIONES SEMIOTICAE
 
Kaie Kotov
ÜLEVAADE