Uue põlvkonna semiootilised uurimused. Umbes selline võiks olla ennekõike üliõpilaste semiootika-alaseid uurimusi koondava eelretsenseeritava väljaande Hortus Semioticus moto, selle autorkonna iseloomustajaks aga akadeemilise autopiloodi puudumine: vähe on veel asju, mis on iseenesestmõistetavad. Selles eristub Hortus Semioticus traditsioonilisematest akadeemilistest väljaannetest, neile ometi vastandumata - pigem täiendab ta teiste Tartus välja antavate semiootika-alaste ajakirjade rida. Rahvusvahelise levikuga ajakirja Sign Systems Studies / Trudy po znakovym systemam ja Eesti Semiootika Seltsi aastaraamatu Acta Semiotica Estica kõrval puudusid seni nii võrguajakiri kui üliõpilastele suunatud ja nende uudishimust ja uurimustest kantud väljaanne.

Sellest tulenevalt arvab Hortus Semioticus oma eesmärkideks (1) anda tudengitele käepärane võimalus oma ideid teadusartiklina vormistada ja avaldada ning selle kaudu (2) otsida uusi teemasid ja valdkondi ning seeläbi avardada ja mitmekesistada semiootika akadeemilist kandepinda.

Hortus Semioticus ei sea teemadele piire, siiski peavad esitatavad tekstid olema oma laadilt akadeemilised ja analüüsivad. Oodatud on ka käsitlused semiootikaga külgnevatest distsipliinidest. Täpsemad juhised tekstide vormistamiseks ja vormindamisesks leiab siit.