2010 a. suvel ilmub semiootika osakonna võrguajakirja Hortus Semioticus
erinumber looduse semiootikast.

Ootame sinna kaastöid erinevatel bio-, öko- või zoosemiootikaga seotud
teemadel (nt tähendused, väärtused, representatsioonid looduses,
elusolendite kommunikatsiooni-, taju- ja tunnetusprotsessid;
kultuuritekstides vahendatud loodused; jmt). Hortus Semioticuse üldisele
profiilile vastavalt pakub seegi number võimalust  värskete mõtete
avaldamiseks teaduslikus vormis. Eriti julgustame oma kaastöid saatma
tudengeid, kraadiõppureid ja noorteadlasi.

Eesti- või ingliskeelse kirjatöö pikkus on soovitavalt 5-20 leheküge.
Kaastöö palume saata erinumbri toimetajate meiliaadressidel 1. maiks 2010.

Eelnevalt palume saata ka abstrakti (100-200 sõna) koos 3-5 märksõnaga
(tähtaeg 1. aprill 2010). Täpsema vormistusjuhendi leiate stiililehelt.

Erinumbri toimetajate kontaktid: riin.magnus@gmail.com (Riin Magnus),
nellymaekivi@gmail.com (Nelly Mäekivi) ja mortentoennessen@gmail.com
(Morten Tønnessen).