Selected Lexicon of American-Estonian Legal Terminology

Ameerika õigusterminoloogia valiksõnastik

Järgnev ameerika õigusterminoloogia valiksõnastik kasvas välja Tartu Ülikooli õigusteaduskonna kolmanda kursuse üliõpilastele mõeldud valikkursuse "Ameerika õigusterminoloogia" materjalidest. Kursus on mõeldud sissejuhatuseks põhimõistetesse ja terminoloogiasse, millega eesti juristidel oma väliskolleegidega inglise keeles suheldes tõenäoliselt kokku puutuda tuleb. Seetõttu on kursuse põhitähelepanu suunatud lepingutele, tehingutele ja vaidluste lahendamisele multinatsionaalsel tasandil.

Kursus koosneb kümnest loengust, millest igaüks keskendub erinevale teemale. Käsitletavad teemad on tsiviilmenetlus, tuvastamine, tõendamine, arbitraazh ja kohtuväline vaidluste lahendamine, kahjuhüvitis, lepingud, garantii, hüpoteegid ja pandiõigus, deponeerimine, ja litsents. Järgnev sõnastik on üles ehitatud samas formaadis ja lugeja peaks pakutud definitsioone vaatlema konkreetse peatüki kontekstis. Kasutuse hõlbustamiseks on lisatud alfabeetiline indeks nii eesti kui ka inglise keeles.

Käesolevat projekti rahastas Avatud Eesti Fond, kelle heldel toetusel selle materjali avaldamine võimalikuks sai. 
I Civil Procedure  Tsiviilprotsess
II Discovery Tuvastamine
III Evidence Tõend, tunnistus
IV Arbitration and Alternative Dispute Resolution (ADR)  Arbitraazh (vahekohus) ja alternatiivne (kohtuväline) vaidluste lahendamine
V Damages Kahjutasu, hüvitis
VI Contracts Lepingud
VII Warranties Garantii, tagatis
VIII Mortgages and Security Interests Hüpoteegid ja pandiõigus
IX Escrow Deponeerimine, deponeerimisleping
X Licenses Litsents, ametlik luba, tunnistus
Alphabetical List of Included Terminology Terminite tähestikuline register

Autor: Heikki Leesment.

Võrgukujule toimetanud: Viljo Soo
Viimati muudetud: Reede, 31. Oktoober 1997. 15:38:56 EET