Eesti keele ja kultuuri kursused Prindi

"Eesti keele ja kultuuri kursused" on veebilehekülg, millele Tartu Ülikooli eesti keele (võõrkeelena) osakond on kavandanud erinevaid õppematerjale, mis on mõeldud keelehuvilistele iseseisvaks tööks või praktiseerimiseks õpetaja juhendamisel. Algtaseme kursustel on tugikeeleks inglise keel, harjutusi kontrollib arvuti.

Lähitulevikus on plaanis luua materjale, mida saavad kasutada eestlased oma emakeele õppimisel või kõik keelehuvilised eesti keele kui teise keele õppimisel. Kursuste kasutamine on tasuta.