ARISTOTELES. NIKOMACHOSE EETIKA

Tõlkinud ja kommenteerinud Anne Lill

© Tõlge: Avatud Eesti Fond. Kirjastus Ilmamaa 1996

NB! 2007. aastal ilmus kirjastuse Ilmamaa väljaandel "Nikomachose eetika" teine, parandatud ja täiendatud trükk. Siin lehel avaldatud tekst pärineb 1996. aasta väljaandest. Ehkki algselt lubas kirjastuse esindaja siin lehel esitada kogu tõlke teksti, on kirjastuse nõudmisel alates 2012. aastast siitkaudu kättesaadav vaid osa tõlkest.

WWW-versioon: Ivo Volt