LADINA-EESTI-LADINA 
	SÕNASTIK KOOLIDELE

Ladina-eesti
Eesti-ladina 
      Otsing tervest artiklist
Täpne otsing
Latine
Täpitähti õ, ä, ö, ü võib kirjutada ka kujul o~, a", o", u"
Sõnastiku kohta | Esinevad lühendid

Midagi ei ole otsida. Alusta otsast peale.

Anton Härma, 1955
Sven-O. Paavel, 1999-2010
Ivo Volt, 1999-2010