Iga mõtleja kõneleb loodusest midagi,
üksikult ei anna need tõe tundmaõppimisele midagi juurde või annavad vähe,
kõik kokku kogudes saadakse aga märkimisväärne suurus.
- Aristoteles, Metafüüsika 993a
E E S S Õ N A

Mis on eelsokraatikute lehekülg?

Eelsokraatikute lehekülg on esseistlik projekt, mille eesmärk on koondada ühtsesse süsteemi kokku olemasolev eestikeelne eelsokraatiline tõlkevaramu ning selle edasiarendamine. Veeb on välja kasvanud minu varasemat Herakleitose leheküljest, kuid selle ülesehituse printsiipe on tunduvalt muudetud. Olulisim on see, et veeb on nüüd avatud erinevatele käsitlustele ja tõlketraditsioonidele. Lehekülje vormi ideelise eeskujuna või prototüübina soovin ära tuua dünaamilise Stanford Encyclopedia of Philosophy. Eelsokraatikute lehekülg on teostatud Tartu Ülikooli klassikalise filoloogia õppetooli lehekülje alamosana. Kõik (koostöö)ettepanekud on oodatud minu e-posti aadressil:

Sven-Olav Paavel
Eelsokraatikute lehekülg on pidevalt ilmuv, kuigi ilmumise intervall ei sõltu trükipressist ja uued "numbrid" ei asenda täiesti vanu. Leheküljele omistatud rahvusvaheline perioodikaväljaande standardnumber on ISSN 1406-4200. Vt. lehekülje kasutusstatistikat.

Kuidas viidata?

Kui soovite viidata Eelsokraatikute lehekülje oma bibliograafias või mujal, palun teha seda järgmisel kujul (kuu ja aasta puhul märkida konkreetse viitamise aeg):

Paavel, Sven-Olav (toimet.), Eelsokraatikud: valik tekste antiifilosoofia ajaloost, http://www.ut.ee/klassik/eelsokraatik/, jaanuar, 1999
Eelsokraatikute leheküljel on kasutatud freime. Võimaldamaks viidata lehekülje struktuuris mingile alamosale, võib kasutada ka viite URL-is Netscape’i dünaamilist frameset-i. Näiteks viidates Herakleitose fragmendile B 2 võib aadressiks kirjutada:

http://www.ut.ee/klassik/eelsokraatik/?main=herakleitos/b1.shtml

Kreeka tekstide vormingust

Järgnevalt mõningaist viisidest ja väljakujunenud standarditest, kuidas vanakreeka keelsed tekstid Internetis levivad ja mida ka Eelsokraatikute leheküljel on kasutatud. Põhjalikumaks lugemiseks (samuti Maci ja X Windowsi kasutajatele) soovitaks Perseus Projecti fonthelp lehekülge.

Adobe PDF:

Adobe portable document format platvormist sõltumatu standard. Aasta-aastalt aina rohkem levinud. Väga mugav lugeja seisukohalt. Ei mingit fontidega jändamist. Ei mingit Microsofti. Installeeri ainult Acrobat Reader (freeware).

SGreek (jt teised beta code'il põhinevad fondid):

Beta code on Thesaurus Linguae Graecae (TLG) standard kreeka tähtede, hõngus- ja aktsentusmärkide kirjutamiseks ASCII tekstina. Sgreek jt sellel standardil põhinevad fondid eristavad lisaks suuri ja väikeseid tähti. Nt Hom. Il I 1: mh=nin a)/eide qea\ Phlhi+a/dew )Axilh=oj // mh=nin a)/eide qea\ Phlhi+a/dew )Axilh=oj. Selle kodeeringuga fontidel on aga rida puudusi, mistõttu brauseritega on teksti kohati isegi raske lugeda (Explorer venitab kirja imelikult välja); eeliseks on tal aga see, et kui fonti mingil põhjusel masinasse installeerida ei saa või ei taha, on kreeka tekst ikkagi loetav. Teiseks on see mugav ja lihtne: installeeri font (vanemad brauserid tahavad uuesti käivitamist). Kõige levinum on Silver Mountain Software'i fondid, teine populaarne ja pealegi tasuta variant on Scholars Pressi SPIonic, ent selles viimases pole araabia numbreid. Need kaks erinevad mh iota subscriptumi tähistamisel. Käesoleva lehekülje lugemisel on vähemalt ühte neist kahest fondist vaja (soovitksin SPIonicut).

Unicode fonte:

Peale fondi installeerimist vali Netscape'i menüüst Edit->Preferences-> Fonts->For the Encoding->Unicode->Variable Width Font. Seejärel vali rippmenüüst vastav Unicode font, mille just installeerisid. Internet Exploreri puhul käitu samuti (View->Options...jne). Microsofti klassikalise kreeka keele toetusega Palatino Unicode fondi kohta (lähemalt). Vt. lisaks: Greek Font to Unicode Converter.

SMK Greek fondid:

Athenian on väga kena -- nii ekraanil lugeda kui ka väljatrükina, aga SMK ei tööta kahjuks juba pikemat aega Netscape'iga (alates Netscape 4.x versioonidest). Athenianil põhineb ka Athena Roman. SMK Greek fonte on nii Macile kui Windowsile (Attika, Athenian, Kadmos, Sparta), ent kõik nad ei ole tasuta.

Copyright

Eelsokraatikute lehekülje raames avaldatud materjalid on parimas Interneti-vaimus isiklikuks või akadeemiliseks otstarbeks vabaks kasutamiseks. Lehekülje koostamisel on kasutatud muuhulgas mitmete eri autoritele kuuluvaid tekste, tõlkeid ja visuaalset materjali, millele vastavatel kohtadel on osutatud. Informatsiooni kommertslikel eesmärkidel kasutamiseks tuleb pöörduda originaalide autorite poole.  
 

Palmett
>