H E R A K L E I T O S
Ephesosest (u. 540/20 - u. 480/60 e.Kr)

Elulugu · Teos · Fragmendid· Ikonograafia · Kreeka tekst · Kirjandus
Anaximandros · Filosoofia geneesist


Fragmentide temaatiline klassifikatsioon Marcovichi järgi Dielsi numeratsiooni alusel. 
Logosedoktriin: 1 · 2 · 4 · 8 · 9 · 10 · 12 · 13 · 15 · 17 · 18 · 19 · 21 · 22 · 23 · 26 · 28 · 34 · 35 · 37 · 40 · 42 · 48 · 49a · 50 · 51 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 72 · 73 · 75 · 80 · 81 · 86 · 88 · 89 · 91 · 93 · 97 · 101 · 101a · 103 · 107 · 111 · 112 · 114 · 116 · 123 · 125 · 126 · 129

Tuledoktriin: 3 · 5 · 6 · 7 · 11 · 14 · 16 · 27 · 30 · 31 · 32 · 36 · 38 · 41 · 45 · 52 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 70 · 71 · 74 · 76 · 77 · 78 · 79 · 74 · 82-83 · 84b · 85 · 90 · 92 · 94 · 96 · 98 · 99 · 100 · 102 · 105 · 106 · 108 · 110 · 117 · 118 · 120

Eetika, poliitika ning muu: 20 · 24 · 25 · 29 · 33 · 39 · 43 · 44 · 46 · 47 · 49 · 67a · 87 · 95 · 104 · 109 · 115 · 119 · 121 · 122 · 124 · 125a · 126 · 127 · 130 · 132 · 134 · 135 · 138


119. (M 94) Stobaeus. Florilegium IV 40,23.
Iseloom on inimese jumalus.

êthos anthrôpôi daimôn - vrd B 78. Marcovichi meelest tähendab êthos fragmendis B 78 inimese kaasasündinud loomust, siin aga erinevalt inimese individuaalset iseloomu koos moraalsete omadustega (Marcovich 1967:502). Lossev lahendab kõnealuste fragmentide formaalse vastuolu järgmise seletusega: inimese individuaalsus on küll jumalik, aga ilma mõistuseta (vt A 1,16 DK), viimast peab alles saavutama, st inimene peab alles tõusma oma inimlikkuseni, oma deemonlikkuseni (Lossev 1963: 383). daimôni vasteks pakuvad Kirk-Raven inimese isiklikku saatust (mis on määratud tema enda iseloomu poolt, mille üle tal on kontroll) ning see ei tähenda kapriisset või paratamatut välisjõudu (mis kujundab saatust) (Kirk-Raven-Schof. 1983:211j). Ka Marcovich tõlgendab daimôni "the allotted personal Genius" ja märgib, et Herakleitose ütlus oleks nonsenss, juhul kui êthos sõltuks siin mingist indiviidile välisest jõust (Marcovich 1967: 502).
Palmett