H E R A K L E I T O S
Ephesosest (u. 540/20 - u. 480/60 e.Kr)

Elulugu · Teos · Fragmendid· Ikonograafia · Kreeka tekst · Kirjandus
Anaximandros · Filosoofia geneesist


Fragmentide temaatiline klassifikatsioon Marcovichi järgi Dielsi numeratsiooni alusel. 
Logosedoktriin: 1 · 2 · 4 · 8 · 9 · 10 · 12 · 13 · 15 · 17 · 18 · 19 · 21 · 22 · 23 · 26 · 28 · 34 · 35 · 37 · 40 · 42 · 48 · 49a · 50 · 51 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 72 · 73 · 75 · 80 · 81 · 86 · 88 · 89 · 91 · 93 · 97 · 101 · 101a · 103 · 107 · 111 · 112 · 114 · 116 · 123 · 125 · 126 · 129

Tuledoktriin: 3 · 5 · 6 · 7 · 11 · 14 · 16 · 27 · 30 · 31 · 32 · 36 · 38 · 41 · 45 · 52 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 70 · 71 · 74 · 76 · 77 · 78 · 79 · 74 · 82-83 · 84b · 85 · 90 · 92 · 94 · 96 · 98 · 99 · 100 · 102 · 105 · 106 · 108 · 110 · 117 · 118 · 120

Eetika, poliitika ning muu: 20 · 24 · 25 · 29 · 33 · 39 · 43 · 44 · 46 · 47 · 49 · 67a · 87 · 95 · 104 · 109 · 115 · 119 · 121 · 122 · 124 · 125a · 126 · 127 · 130 · 132 · 134 · 135 · 138


26. (M 48) Clemens. Stromata IV 143.
Inimene öösel süütab [haptetai] endale tule, kuna tema silmad on kustunud; olgugi elav, sarnaneb [haptetai] surnuga; olgugi ärkvel, sarnaneb [haptetai] magavaga.

Populaarne lugem ilma arvatavate Clemensi glossideta (vt kirj. Marcovich 1967:242), kuigi mitte üldlevinud. Ühelt poolt on fragmenti peetud vaid Herakleitose selle tekstiosa parafraseeringuks, mida tsiteerib ka Plutarchos (B 88). Nt Bywater esitab fragmendi vaid järgmisel kujul: "Inimene - nagu valgus öös, süttib, kustub." Teisalt on piirdutud konjektuurides vaid interpunktuatsiooni muutmise ja sidemete lisamisega (Muraviev, S. New Readings of Three Heraclitean Fragments (B 23, B 24, B 26) - Hermes 101, 1973, lk 122-125). Tõlge Muravievi järgi: "Inimene öösel süütab endale tule, <kuna ta on> surnud, <kuigi> silmad on kustunud, elab ju, sarnaneb surnuga. <Tegelikult aga on> magav. <Kuigi> silmad on kustunud, ärkvel <ju>, sarnaneb magavaga." haptetai - sõnamäng, tähendab nii "puutub kokku", "sarnaneb" kui "süütab" (vrd B 114).
Palmett