H E R A K L E I T O S
Ephesosest (u. 540/20 - u. 480/60 e.Kr)

Elulugu · Teos · Fragmendid· Ikonograafia · Kreeka tekst · Kirjandus
Anaximandros · Filosoofia geneesist


Fragmentide temaatiline klassifikatsioon Marcovichi järgi Dielsi numeratsiooni alusel. 
Logosedoktriin: 1 · 2 · 4 · 8 · 9 · 10 · 12 · 13 · 15 · 17 · 18 · 19 · 21 · 22 · 23 · 26 · 28 · 34 · 35 · 37 · 40 · 42 · 48 · 49a · 50 · 51 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 72 · 73 · 75 · 80 · 81 · 86 · 88 · 89 · 91 · 93 · 97 · 101 · 101a · 103 · 107 · 111 · 112 · 114 · 116 · 123 · 125 · 126 · 129

Tuledoktriin: 3 · 5 · 6 · 7 · 11 · 14 · 16 · 27 · 30 · 31 · 32 · 36 · 38 · 41 · 45 · 52 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 70 · 71 · 74 · 76 · 77 · 78 · 79 · 74 · 82-83 · 84b · 85 · 90 · 92 · 94 · 96 · 98 · 99 · 100 · 102 · 105 · 106 · 108 · 110 · 117 · 118 · 120

Eetika, poliitika ning muu: 20 · 24 · 25 · 29 · 33 · 39 · 43 · 44 · 46 · 47 · 49 · 67a · 87 · 95 · 104 · 109 · 115 · 119 · 121 · 122 · 124 · 125a · 126 · 127 · 130 · 132 · 134 · 135 · 138


58. (M 46) Hippolytus. Refutatio omnium haeresium IX 10.
Herakleitos ei räägi tõepoolest, et pimedus ja valgus ning paha ja hea on erinevad, vaid et need on üks ja seesama [...] B 57 [...] ka hea ja kuri <on üks ja seesama>. Sest arstid ju tõesti, nagu ütleb Herakleitos, kes lõikavad ja põletavad, ning panevad haigeid kurjalt kõigiti proovile, kurdavad, et ei saa õiglast tasu haigete käest, tehes sedasama (head) mis haigused.

Tõlge järgib Kirki konjektuuri. ... (head) mis haigused - fragmendi lõpp on vaieldav (vt eri tõlgendusi Marcovich 1967:231). Teksti mõte näib olevat selles, et Herakleitos peab arstide tegevust asjatuks, sest ka haigus ja tervis on ju olemuselt üks ja seesama, mistõttu arstide nõudmised oma tasule on põhjendamatud (vt Ramnoux 1968:354jj). Fragmenti võiks ka lugeda nii, et arstid teevad ühte ja sedasama, so head ja kurja sellega, et põletades ja lõigates kurja (valu), teisalt aga tervendades head?
Palmett