Z E N O N
Eleast (u. 490 - 430 e.Kr)

Tõlke saateks · Fragmendid · Kirjandus
Parmenides


  1. Elulugu
  2. Raamatust
  3. Ütlused
  4. Apooriad

ÜTLUSED

Eudem. Phys. fr. 7 (Diels A16) Ja öeldakse, et Zenon olevat öelnud: kui keegi talle kätte annaks ühe, mis see selline on, oleks tal öelda olevaist.

Plut. Pericl. 5, 3 (Diels A17) Neid aga, kes nimetavad Periklese toredust kuulsusejanuks ning auruvineks, Zenon hüüdis ka endid samasugust kuulsust janunevat, kuna ilusate asjade taotlemine ise põhjustab märkamatult püüdlust ja seotust.

Tertull. Apologetic. 50 (Diels A19) Eleaat Zenon, kui Dionysios temalt küsis, mida filosoofia võib anda, kui ta oli vastanud "surma põlgus", allutati ta türanni piitsahoopidele, mida tundetuna taludes kinnitas oma väidet kuni surmani. [tlk J. Päll]

Stob. Flor. (Diels A20) Eleaat Zenon, piinatuna türanni poolt, et ta annaks välja kaasvandenõulased, lausus: “Kui neid oleks, kas sa siis valitseksid türannina?”


Palmett