Academia Gustaviana (1632-1656) ladinakeelse juhuluule tekstikorpus
·
Korpus der akademischen Gelegenheitsdichtung an der Academia Gustaviana (1632-1656)

Sissejuhatus Einleitung
Tehniline märkus Technische Bemerkung
Eessõna [PDF] Vorwort [PDF]

CORPUS POEMATUM:
HTML PDF
1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1632-1638 1639-1644 1645-1652 1653-1656
 
Index initiorum versuum
Index personarum
Index geographicus
Index abbreviationum [PDF]

Koostanud Kristi Viiding ja Jana Orion. WWW-teostus Ivo Volt (2002-2003) · Verfasser: Kristi Viiding und Jana Orion. WWW-Version von Ivo Volt (2002-2003)

http://www.ut.ee/klassik/neolatina/
ISBN 9985-4-0321-5