Index abbreviationum

 

A        a. = anno

a. = auspicium

A. = Autor

abj. aspir. = abjecta aspiratione

A.C. = anno Christi

Acad(em). = Academia

Acad. Dorp.= Academia Dorpatensis

Acad. Gustav. = Academia Gustaviana

acc. = accantabat, accinebat

accantat. = accantatus

accin. = accinebat

Acist. = ?

ad. = adjecit

ad aed. = ad aedem

a(d) d. = ad diem

adgrat. = adgratula(ba)tur

ad Imitat. Horat. ad 33 l.1.car. = ad imitationem Horatii ad carmen 33 libri 1.

adj(e). = adjecit

adjunct.= adjunctus

adm. = admodum

adp. = adponit, adposuit

adpl. = adplaudit

Adr. = Adressat

ads. = adscribit, adscribebat, adscripsit

adscrib. = adscribit, adscribebat

adsess. = adsessor

A.F. = Andreae filius

affect.ergo = affectus ergo

Alex. ab Alex. = Alexander ab Alexandro

A.M. = anno mundi

amiciss. = amicissimus, amicissimi, amicissimo

A.M.Mq = amica mens manusque; amica mente manuque

A.M.M.F. = amica mens manusque fecit; amica mente manuque fecit

ampliss. = amplissimus, amplissimi, amplissimo

an. = anno

an. = animitus

ANAC.Ryth.= Anacreonteus rythmicus (?)

anagr. = anagrammate

anim. = animus; animitus

antiq. = antiquitas, antiquitatis; antiquitates, antiquitatum

ap. = apponit, apponebat, apposui(t)

ap. = apud

Apol. = Actus Apostolorum

appl(aud). = applaudit, applaudebat

appl(aus). = applausit

app. = apponit, apponebat, apposuit

appon. = apponit, apponebat

appos. = apposuit

appre(c). = appreca(ba)tur

approp(er). = approperat; approperabat, approperavit

ap(ril). = aprilis

Arbog. = arbogiensis, Arbogia

Arensberg.= Arensburgensis

Aristot. = Aristoteles

arithm. = arithmetica(e)

A.R.J.R. = Arcis <et> Regii Judicii <Dorpatensis> Registrator

as. = ascribit, ascribebat, ascripsit

Asclep. = Asclepios

ast. = astronomia(e)

Astron(om). = Astronomia(e)

Astron(om). et Phys(ic). P(rof).P(ubl). = Astronomiae et Physicae Professor Publicus

Astron(om). et Phys(ic). P(rof).O. = Astronomiae et Physicae Professor Ordinarius

aug(ust). = augustus, augusti

August. Cont.5. Haer. et Magi = Augustinus “De Continentia” 5, “De haeresibus ad Quodvultdeum” et “De magistro”.

ausp. = auspicium

Austrofinl.= Austro-Finlandia, Austrofinlandus

Aut(h). = Autor

A. V. D. et P. P. = Andreas Virginius Doctor et Professor Publicus

B        B. = beatus, beati, beato; beate

B(eatiss). M(emor). = beatissimae memoriae

Benevol(ent). E. = benevolentiae ergo

B. Maria(e) = Beata(e) Maria(e)

Bibliothec. = Bibliothecarius

Biblioth. Regius. = Bibliothecarius Regius

B. Linna = Brahelinna

Bonivol. e.= bonivolentiae ergo

Both. = Bothniensis

C        c. = causa

c. = capitulum

calam. = calamus

Calm(ar). = Calmaria, Calmariensis

Calm-Goth.= Calmaria-Gothus

Cand(idat). = Candidatus

Cant. Cant. = Canticum Canticorum

cap. = capitulum

Cardans. Subt. = Hieronymus Cardanus “De sublimitate libri 21”

Carolst. = Carolstadia, Carolstadius

Cathed. Revaliensium Sch.= Cathedralis Revaliensium Schola

C.C.C. = celeri/currenti calamo canebat/cecinit; contestandae causa conscriptum

C. C. C. C. = celeri/currenti calamo celeriter canebat/cecinit; condolentiae causa celeriter cecinit; cordis condolentiae contestandae causa

cf = confer

ch(ariss). = charissimus, charissimi, charissimo

Cl. = clarissimus, clarissimi, clarissimo

CL. M. Salom. P. P. = Clarissimo Magistro Salomoni Professori Publico

clariss. = clarissimus, clarissimi, clarissimo

Colberg. = Colberga

colendiss. = colendissimus, colendissimi, colendissimo

collac. = collacrima(ba)t, collacrimavit

Cölleda-Thur.= Cölleda-Thuringius

Coll. Philos.= Collegium Philosophiae

Comm. = Comminister

con. = coniecto

cond(ol). = condolens, condolenter

condol. animo = condolenti animo

condol. causa = condolentiae causa

condol. ergo = condolentiae ergo

congr. = congratula(ba)tur

Con-rect. = Con-rector

Consil. = Consiliarius

consultiss. = consultissimus, consultissimi, consultissimo

contest. = contestandus, contestandi, contestando

contest. c. = contestandi causa

Cor(inth) = Epistola Pauli ad Corinthios I-II

corr. = correxi

Curl. = Curlandus

Curl. Cand. = Curlandia-Candauensis

D        D. = Divinus, Divini, Divino; Dominus, Domini, Domino

D. = Defunctus

D. = Doctor

d. = die

Dalkarl. = Dal(e)karlia

Danneberga-Lunaeb.= Danneberga-Lunaeburgensis

Dat D.D. = dat, (de)dicat, donat

D.D.D. = da(ba)t, (de)dica(ba)t, dona(ba)t; dedit, (de)dicavit, donavit

deb. gratitud. ergo = debitae gratitudinis ergo

Decan. = Decanus

decem(br). = decembris

def = defectus

Def. = defunctus, defuncti, defuncto

deprop.= depropera(ba)t, deproperavit

desideratiss. = desideratissimus, desideratissimi, desideratissimo

D. et P. = Doctor et Professor

Deuteron. = Deuteronomium

D. evangelistae = Divini evangelistae

D.F. = Danielis filius

(ad) D. Joh. = ad Divinum Johannem

Diac. = Diaconus

Dicast. = Dicasterium, Dicasterii

digniss. = dignissimus, dignissimi, dignissimo

dilect. = dilectus, dilecti, dilecto

dilectiss. = dilectissimus, dilectissimi, dilectissimo

disput. = disputatio, disputationis

Dithmars.-Holsat. = Dithmarsia-Holsatus

D. Joh. = Divini Johannis

d. M. = domino Malmenio ?

D. Mar. = Divina(e) Maria(e)

Dn. = dominus, domini, domino

Dnis. = dominis

Dnn. = domini, dominis

Dno. = domino

D.O.C. = dat/(de)dicat, offert/optat, canit; dabat/(de)dicabat, offerebat/optabat, canebat; dedit/ dedicavit, obtulit/ optavit, cecinit

Doct. = Doctor

doctis(s). = doctissimus, doctissimi, doctissimo

D.O.M. = Deus Optimus Maximus

Dorpat(ens). = Dorpatensis

Dorp(t). Liv(on). = Dorpatensis Livonus

duceb. = ducebat

dup(l). = duplex

E        e. = ergo

e. = exopta(ba)t, exoptavit

E. = echo

Ebr. Ling. = (H)ebraea(e) lingua(e)

eccl(es.) = Ecclesia, ecclesiae

Ecclesia Svec. = Ecclesia Svecana

Eloq. et Poës.= Eloquentiae et Poesiae

Ephes. = Epistola Pauli ad Ephesios

epist. = epistula

Epist. ad Ephes. = Epistola Pauli ad Ephesios

Erff. = Erfurtensis

erg. = ergo

eruditiss. = eruditissimus, eruditissimi, eruditissimo

e.s. = ergo scribit, scribebat, scripsit

excellentiss. = excellentissimus, excellentissimi, excellentissimo

ex sinc. affect.= ex sincero affectu

extraord. = extraordinarius

extra-ordinar. = extraordinarius

F        f. = faciebat, fecit

F. (in dialogis) = filia, filius

F. et A. = fautor et amicus; frater et amicus; fratri et amico; fraterne et amice

facult. = facultas, facultatis

Fac(ult). Phil(os).= Facultas Philosophiae

Facult. Theol. = Facultas Theologiae

feb(r). = februarius, februarii

fel. = felix, felicis

fideliss. = fidelissimus, fidelissimi, fidelissimo

F. Hist. P.P. =  <F…> Historiae Professor Publicus (?)

F(r). P(om). M(edic). St(ud). = Freienwaldia Pomeranus Medicinae Studiosus

frat. = fraternus, fraterni, fraterno

fundeb. = fundebam, fundebat

G        g. = gratula(ba)tur

Gemist.= Gemisthius Pletho

gen. = generosus, generosissimus

Gen(es). = Genesis

generosiss. = generosissimus, generosissimi, generosissimo

Gen. et Ill(ust). = generosus et illustris

german.= germanicus, germanici, germanico

g.f. = gratulabundus fudit

Goth. = Gothus

gr. = gratulabundus, gratulans

gr. = gratia

Graec. liter.= graecae litterae, graecarum litterarum

Graec. et Heb. Ling.= graeca(e) et hebraea(e) lingva(e)

gratitud. ergo = gratitudinis ergo

grat(ul). = gratula(ba)tur, gratulavit, gratulabundus, gratulans, gratulari

gratulab(und). = gratulabundus

gratular. = gratulari

Gryphenberg.= Gryphenbergia, Gryphenbergensis

Gryphenw. = Gryphenwaldia, Gryphienwaldensis

Gryph(i)swal(d). = Gryphiswaldia, Gryphiswaldensis

Gub.Rig. (Liv). = Gubernator Rigensis (Livoniae)

H            haered(it). =haereditarius

Halb(erst). = Halberstadia, Halberstadius

Hapsal. = Hapsaliensis

h.c.f. = honoris causa fecit

Heb. = Epistola Pauli ad Hebraeos

Heb(r). et Gr(aec). Ling.= hebraea(e) et graeca(e) lingua(e)

Hedem. = Hedemora

Helsing. = Helsingia, Helsingius

Hist. et Polit. P.P. = Historiae et Politicae Professor Publicus

hist(or).= historia, historiae

histor. Livoniae = Historicus Livoniae

holm. = Holmia, Holmensis

hols(at). = Holsatia, Holsat(i)us

hon. = honorandus, honorandi, honorando; honorande

honestiss. = honestissimus, honestissima, honestissimum

honor. ergo = honoris ergo

honoratiss. = honoratissimus, honoratissimi, honoratissimo

hosp. = hospes

Hr. = Herr(n)

h.t. = hoc tempore

humaniss. = humanissimus, humanissimi, humanissimo

I/J      Jacob. = Epistola Catholica Jacobi

jan(uar). = januarius, januarii

Id(ib). = Idibus

<Vestram> J.G.V.M.R.A et C.V.H. <…> colens =  <Vestram> Illustritatem <et> Generositatem, Vestras Magnificentias, Reverentias, Auctoritates et Claritates, Vestras Honestates …<colens> ?

I. l. = ita lubens

Ill mo = Illustrissimo

Ill(ust). et Gen. Dn. An. Er. H. = Illustris et Generosus Dominus Andreas Erici Hästehuvud

illus(tr). = illustris, illustri

illustriss. = illustrissimus, illustrissimi, illustrissimo

Illustr.ti  T.ae = Illustritati Tuae

Infor. Aulicus = Informator Aulicus

inter. lac. p.= inter lacrymas ponit/ponebat/posuit

interp. = interpungit, interpungebat, interpunxit

in ult. honorem = in ultimum honorem

Job. = Iob

Johan. = Evangelium Secundum Ioannem

J.U.= juris utriusque

iucundiss. = iucundissimus, iucundissimi, iucundissimo

J.U.D(octor) = Juris Utriusque Doctor

Jud. Supr. Registr.= Judicii Supremii Registrator

Judic. = Judicium

jul. = julius, julii

Jul(ino)-Pom. = Julino-Pomeranus

jun.= junius, junii

Jun. = junior

Iun(e)cop. = Iunecopinus

Jur. Stud. = Studiosus Juris

K       Kalend. = Kalendis

Kexhol. = Kexholmia, Kexholmensis

L        l. = libens; lubens; ludens; lugens

l. = liber

L. = licentiatus

lac(rum).= lachrimae, lachrimarum

L.B. = Liber Baro

L. (Dn.) Baro = Liber (Dominus) Baro

L. (Dn.) Baronis = Liberi Domini Baronis

L. Baronissa = Libera Baronissa

L.C. = Libovia Curlandus

lect. curs. = lectionum cursu

l.f. = lubens/ludens fecit

Lib. = Libovia

lib. = liber

Lic(ent). = Licentiatus

ling. = lingva(e), linguarum

lit. = lit(t)erae

lit. acad. = lit(t)eris academicis

litab. = litabat

literatiss. = literatissimus, literatissimi, literatissimo

Liv. = Livonus

LL. et Poes. Prof. Ord. = Legum et Poesiae Professor Ordinarius

LL. stud. = Legum Studiosus

L. M.; L. Mque, lmque = literis manu(que); lingva manu(que); lubens meritoque

Log(ic). et Eth. Prof. = Logicae et Ethicae Professor

L.S. = Legum Studiosus

ludeb. = ludebam, ludebat

Lupnicen. = Lupnicensis

Lusa. = Lusatus

Lynh. Austr. = Ly (???) Australis (1639 nr. 18)

Lypnicen(s). = Lypnicensis

Lypnit. = Lypnicensis

M      M. = Magister

M. (in dialogis) = maritus, marita

M. (in dialogis) = mater

M. (in dialogis) = mors

ma.= maius, maii, maio

Macc. = Liber I-II Machabaeorum

maestiss. = maestissimus, maestissimi, maestissimo

magnif. = magnificus, magnifici, magnifico

Marc. = Evangelium Secundum Marcum

March. = Marchiacus

Mariaest(ad). = Mariaestadius

mar(t). = martius, martii

Math. Inf. P.P. = Mathematicae Inferior Professor Publicus

Mathemat. Super. et Phys. Prof.= Mathematicae Superior et Physices Professor

Matth. = Evangelium Secundum Matthaeum

Med. D. = Doctor Medicinae

medic. = medicina(e)

Med. Stud. = Studiosus Medicinae

Megap. = Megapolitanus

mens. = mensis, mensi

ment. = mens, mentis

Merc(ur). = Mercurius, Hermes Trismegistos

meritiss. = meritissimus, meritissimi, meritissimo

Migr. Abr. = Philo Iudaeus “Migratio Abraami”

M.M.S. = Magister Michael Savonius

moestiss. = moestissimus, moestissimi, moestissimo

mut. = mutato

N        N. = Nöteburgensis

N(arv). = Narvensis

Nagid. = Hannagid

Naumb. Misn.= Naumburgia Misniensis

neg. = negato

negl. = neglecto

Neov. = Neoviensis

Ner. Sv(ecus) = Nericia Svecus

Neric. = Nericia, Nericius

Niaeviens. = Niaviensis, Neoviensis

nob. = nobilis; nobilissimus, nobilissimi, nobilissimo

Nob. et Gen. Dn. And. Er. H. Gub. Reg. Rig. <Stipendiarius> = nobilis et generosi domini Andreae Erici Hästehuvud Gubernatoris Regii Rigensis <Stipendiarius>

Nob(il). Liv(on). = Nobilis Livonus

Nob. Pom(eran). = Nobilis Pomeranus

Nob. Suec. = Nobilis Suecus

nobiliss. = nobilissimus, nobilissimi, nobilissimo

Norcop(ens). = Norcopensis

North. = Northusanus

Nöteb. = Nöteburgensis

Nöttub.= Nöteburgensis

nov(emb). = novembris

N.T. = Novum Testamentum

Nügg. = Nüggensis

Nugg. = Nuggensis

Nycop. = Nycopensis

Nyl. = Nylandia, Nylandensis

O       observ. = observans, observantis, observantissimus, observatissimi, observatissimo

oct(ob). = octobris

O-Gothia = Ost-Gothia

O-Gothus = Ost-Gothus

omis. = omisso

optatiss.= optatissimus, optatissimi, optatissimo

orat. et poes. = oratoriae et poeseos

ordin(ar). = ordinarius

Orient. Lingv. = orientalium linguarum

ornatiss. = ornatissimus, ornatissimi, ornatissimo

Ost. Goth. = Ostgothia, Ostgothus

OstroG. = Ostrogothia, Ostrogothus

P        p. = posuit, precatur

P. = Pastor

Past. = Pastor

Pastor P. = Pastor Primarius

Past. prim(ar).= Pastor Primarius

patr. dil.= (sym)patriotae dilecto (?)

pauc. = paucula

p.d. = pie defunctus

per acrost(ich). = per acrostichon

per anag(ramm).= per anagramma, per anagrammatismum

Pet. = Epistola Petri I-II

Ph(ilosoph). = philosophia(e)

Ph. et J.U.D. = Philosophiae et Juris Utriusque Doctor

Ph. et U.J.D. = Philosophiae et Utriusque Juris Doctor

Ph(ilosoph). C(andidat). = Candidatus Philosophiae

Philos. et Medic. = philosophia(e) et medicina(e)

phys(ic). = physica(e)

Physices et Ast. P.O. = Physicae et Astronomiae Professor Ordinarius

P.L. = Poeta Laureatus

pl. = plurimum

P.L.C. = Poeta Laureatus Caesareus

Plin. Hist. Nat.= Plinius “Historia Naturalis”

P. L. P. G. R. = Poeta Laureatus Professor Gymnasii Revaliensis

plur. = plurimum

p.m.= post mortem; piae memoriae

Po.C. = Poeta Caesareus/Coronatus

Poë(t). Cor. = Poeta Coronatus

Poët. Cor. Caes. = Poeta Coronatus Caesareus

Poeta L. = Poeta Laureatus

Polit. et Hist. Prof. (P.) = Politicae et Historiae Professor (Publicus)

Pom(eran). = Pomeranus

P.O(r). = Professor Ordinarius

P.P. = Professor Publicus

p.p. =  perpetuam precor/precatur

P. prim(ar). = Professor Primarius

pr. = preca(ba)tur

Praec. Aul. = Praeco Aulicus

Praecept. = Praeceptor

praeclariss. = praeclarissimus, praeclarissimi, praeclarissimo

Praep. = Praepositus

praestantiss. = praestantissimus, praestantissimi, praestantissimo

praest. dn. = praestantissimo domino

Praest. ae T. ae = Praestantiae Tuae

prec(ab). = preca(ba)tur

Pritzwald.= Pritzwaldensis

p(ro) t. = pro tempore

Prof(es). = Professor

Profess. Log. et Ethic.= Professor Logicae et Ethices

Prof(ess). prim(ar). = Professor Primarius

Prof(ess). Pub(l). = Professor Publicus

Prof. Jur. Orat. ac Poës.= Professor Juris, Oratoriae ac Poesiae

Prof. ord.; Profess(or) Ord(in). = Professor Ordinarius

Prof. P. = Professor Publicus

Prop. = properans, propere

Proto-Syn.= Proto-Synedrium

Prov. = Liber Proverbiorum

Ps(alm). = psalmi

Publ. = publicus, publici, publico

Q       Q.= Quod

R        R. = rector

R. = Regius, Regia, Regium

Razeb.= Ra(t)zeburgensis

Rect. = Rector

Referend. = Referendarius

Reg. Acad. Bibliothec(arius). = Regius Academiae Bibliothecarius

Reg. Acad.D(orpat.)  = Regia(e) Academia(e) Dorpatensis

Reg. Scholae Triv. Dorp. <conrector> = Regiae Scholae Trivialis Dorpatensis <conrector>

reipub.= rei publicae

rep(ub). = re publica

Repp. = Reppiensis

resol. = resoluto

Resp(ond). = Respondens, Respondente

respons. = responsio

rev. = reverendus, reverendi, reverendo

Reval. Liv. = Revalia Livonus

reverendiss. = reverendissimus, reverendissimi, reverendissimo

Riga-Liv.= Riga-Livonus

Rig(ens). L(ivon).= Rigensis Livonus

Ring. = Ringensis

R. M(agnif). = Rector Magnificus

Rom. = Epistola Pauli ad Romanos

Rosl. =Roslagia

Rostoch. = Rostochiensis

Rostoch.Megap.= Rostochio Megapolitanus

R.P. = Responsio Patris

R.S. = Regni Sveciae (?)

R.S.O.M. = Regni Sveciae Omnibus Ministris (?)

R. Upl. S.= Roslagia Uplandia Svecus

S         S. = Svecus

S. = sein(e)

s; sc(r).; scribb.;  scrib. = scribit, scribebat, scripsit, scriptum

Sap. = Liber Sapientiae

Saxo. = Saxonia, Saxonis

sch.= schola, scholae

sch. reg. = Schola Regia

sch(ol). sen(ator). = Schola Senatoria

Schiedvimont.= Schiedvimontanus

Schmol-Svecus = Smolandia-Svecus

schol. = schola(e)

Scho. Reg. Triv(ialis) = Schola(e) Regia(e) Trivialis

script. = scriptum

scr.t.= scripsit

Secret. Acad.= Secretarius Academicus

Semg(al). = Semgallus

sen(at). = senatorius

Senat. Dorp. = Senator/ Senatus Dorpatensis

septemb. = septembris

seqq. = sequentes, sequentibus

s.i. = scribebant/scripserunt ita

Siles. = Silesia, Silesius

singul. = singulariter

Sm. = Smolandus

Smal. = Smalandus

Smo(land). = Smolandus

Smol-Gothus = Smolandia-Gothus

Smol-Svecus = Smolandia-Svecus

s.n.= sine nomine

S.P. = salutem plurimam

Spiritus S. = Spiritus Sanctus

S.P.P. = salutem et prosperitatem plurimam/ precor

S. Reg. Maj. = Sancta Regia Maiestas

S.  Reg. Mai. tis = Sanctae Regiae Maiestatis

SS. = Sacrosancta(e)

SS. LL. St.= Sacrosanctarum Legum Studiosus

SS. Reg. Majestati = Sacrosanctae Regiae Majestati

SS. Reg. Maj.te  = Sacrosancta Regia Maiestate

S.S.S. = sympatriotae svavissimo/suo scribebat/scripsit

SS. Scriptura(e) = Sacrosancta(e) Scriptura(e)

S(S). Th(eol). = Sacrosancta(e) Theologia(e)

SS. Trinitas = Sacrosancta Trinitas

st. = studiosus

Stetin. = Stetinia, Stetinensis

Stipend. = Stipendiarius

Stralsund. = Stralsundia, Stralsundensis

Stre(n)gn. = Stregnesia, Stregnensis

Stud(ios). = Studiosus

Sud. = Sudermannia, Sudermannus

Suderm(an). = Sudermannia, Sudermannus

Sud-Svec(us) = Sudermannia-Svecus

Super. Mathem. et Physic. Profess. = Superior Mathematicae et Physicae Professor

Superint. = Superintendens

Supremor. in Livonia Judiciorum <…> assessore = Supremorum in Livonia Judiciorum <…> assessore

svaviss. = svavissimus, svavissimi, svavissimo

Sv(ec). = Svecus

Svinf. Fran.= Svinfurtia Franconius

sympatr. = sympatriota(e)

Syr(ac) = Syrach sive Liber Ecclesiastici

T        T. = tuus, tua

T ae Praest. ae = Tuae Praestantiae

Tarpat. = Tarpatensis

testif. = testificandi

text. = textus

the(olog). = theologia(e)

Thr. = Threnodia (Lamentationes)

Th. St. = Theologiae Studiosus

Thuring. = Thuringia, Thuringius

Tob. = Liber Tobiae

Torp. = Torpensis

Transyl(v).= Transilvanus

tricol. = tricolon

Typ. acad. = Typographus Academicus

U/V  v.= vero

v. = versus

v. = vovet, vovebat

U. (in dialogis) = uxor

Vasb. = Vadsbo, Vasboensis

V.C. = Wiburga-Carelius

venerand. = venerandus, venerandi, venerando

versic. = versiculus

V-Gothia = Westgothia

V-Gothus = Westgothus

Vestrae I. G. Humil. <Cliens> =  Vestrae Illustritatis <et> Generositatis Humilis <cliens> (?)

V. et N. T. = Vetus et Novum Testamentum

U.J. D. = Utriusque Juris Doctor

V. J. G. humiliter, V. M. J. R. et E. reverenter, V. H. et P. <… colens> = Vestram Illustritatem Generositatem humiliter, Vestras Magnificentias Illustrissitates Reverentias et Excellentias reverenter, Vestras  Honestates et Praestantias <… colens> (?)

Virgil. = Publius Vergilius Maro

V(ice)-Cancell.= Vice-Cancellarius

Ulsb. = Ul(f)sbeckius, Ul(f)sbeckia

univ(ersit). = universitas, universitatis

Univ. R. Mag. = Universitatis Rector Magnificus

vov. = vove(ba)t, vovit

voveb. = vovebat

Upl. = Uplandia

Usdom. = Us(e)domia

Vulg. = Vulgata

W            Wermel(and). = Wermelandus

Werml. = Werm(e)landus

W(es). = Westmannia, Westmannus

Wes(t)m(ann). = Westmannus

Westm-Svecus.= Westmannia-Svecus

Wex. = Wexiensis

W-G(oth).= Westgothia, West-Gothus

W-Gothia = Westgothia

W-Gothus = West-Gothus

W.G.S. = Westgothia Svecus

Wib. = Wiburga, Wiburgensis

Wib.-Carelius = Wiburga-Carelius

Wind-Cur.= Windowia-Curlandus

W-Mannia = Westmannia

Wolgast. = Wolgastensis

Wri(e)z(en). March.= Wriezensis Marchiacus

W.-S(vec). = Westgothia-Svecus; Westmannia-Svecus

WW-Gothia = Westgothia

 

8br. = octobris

IXbr. = novembris

Xbr. = decembris

 

'Akrostic. = 'Akrosticon

¢nagram.= ¢nagr£mma(ta)

Su. :n. = eÙmenawj:neka

kat' ¢nagr. = kat' ¢nagr£mmatoj

ÐloyÚcwj(t). = ÐloyÚcwjtoj

sumpaq. :n. = sumpaqe&aj:neka