Tehniline märkus

Teksti korrektseks kuvamiseks tuleks kasutada sirveli MS Internet Explorer uuemaid versioone. Kuna failid on suhteliselt mahukad, palume varuda kannatust! Kreeka ja gooti kirja korrektseks kuvamiseks peab kasutajal olema arvutis vastav kirjatüüp (Greek, Frankenstein). Alternatiivse võimalusena saab tekste vaadata pdf-failidena, mille puhul fondiprobleeme ei tohiks olla (pdf-failide avamiseks peab arvutisse olema installeeritud tasuta tarkvara Adobe Acrobat Reader).

Tagasi pealehele