Academia Gustaviana (1632-1656) ladinakeelse juhuluule tekstikorpus

Aastatel 1632-1656 Tartus tegutsenud Academia Gustaviana / Dorpatensis'e juures kirjutatud ja ülikooli trükikojas trükitud juhuluule moodustab vaid väikese osa varasel uusajal Eestis kirjapandud juhuluulest. Kuna Tallinnas, Narvas, Pärnus jm. sel perioodil sündinud juhuluule kohta senini täpsemad (arv)andmed puuduvad, ei ole võimalik Tartus kirjutatu rolli Eesti kui terviku kontekstis täpselt hinnata. Ometi on selge, et Põhja-Saksamaalt ja Rootsist Tartusse õpetama ja õppima tulnud vahendasid Tartusse – ja Tartu kaudu ilmselt mujalegi Eestisse – Euroopa luuleelus 17. sajandil valitsenud suundumusi ja eeskujusid. Eriline koht oli Tartu juhuluule traditsiooni kujundajatena Greifswaldi, Rostocki, Königsbergi ja Uppsala ülikoolil.

Käesolev tekstikorpus põhineb Tartu Ülikooli raamatukogus valminud bibliograafial (E.-L. Jaanson, Tartu Ülikooli trükikoda 1632-1710. Ajalugu ja trükiste bibliograafia. Tartu 2000) ning koostajate poolsel trükiste autopsial Skandinaavia ja Baltimaade raamatukogudes.

Korpuse valmimist toetas Eesti Teadusfond (grant 4639).

Tagasi pealehele