Blog Archives

Miks Kristen Michal tagasi astus?

Seitse kuud pärast Silver Meikari initsiatiivi alustada debatti erakondade rahastamise teemal astus justiitsminister Kristen Michal oma kohalt tagasi. Käsoleva analüüsi eesmärk on tugineda Memokraadi varasemale uuringule ning näidata multivariatiivse analüüsi kaudu, millised individuaaltasandi sotsio-demograafilised ning hoiakulised tegurid ennustavad ministri usaldamist

Posted in Eesti keeles