Protestihääletamise riskid

Valimisliitude hääled võisid Tallinnas anda Keskerakonnale 3 lisamandaati

Möödunud kohalike volikogude valimistel Tallinnas anti kokku 16 717 häält valimisliitude, üksikkandidaatide ja väikeerakond EKRE poolt, kellest keegi volikokku ei pääsenud. See oli 7,65% kõikidest kehtivatest häältest. Tartus sai sama seltskond 6 566 häält kumulatiivselt, mis moodustab 16.5% kõikidest häältest, kusjuures kaks valimisliitu said kumbki kolm volikogu kohta. Alljärgnevas analüüsis loome Tallinna linna 2013. aasta valimistulemuse põhjal kontrafaktuaalse olukorra, kus valimisliitude ja ükskikkandidaatide hääled jagame võrdselt Reformierakonna IRL-i ja SDE vahel ning arvutame valimistulemuse ümber. Tulemused näitavad, et kui valimisliitude, üksikkandidaatide ja EKRE asemel oleks valitud ühte kolmest Keskerakonnale vastandunud suurerakonnast, oleks Keskerakond saanud kokku kolm kohta vähem ehk 43 mandaati. Valimisliitude poolt hääletajad peaksid seega hindama, kas nende toetataval jõul on tõenäosus ületada valimiskünnis. Kui jah, siis nende poolt hääletamine on loomulik ja riskivaba tegevus. Kui mitte, siis võivad valimisliitude hääled tuua kaasa riski, et nende arvelt võidab hoopis võimuerakond ehk poliitiline jõud, kelle mõju peaks need hääled just piirama. Tallinna ja Tartu kontrastne näide möödunud valimistelt just seda riski demonstreerib.

Mihkel Solvak, Kristjan Vassil

Lae terve analüüs alla.

Posted in In English