Does Internet Voting Bias Election Results?

Aggregate election results from the past elections in Estonia demonstrate that some parties consistently gain more electronic votes than others. This observable difference in the allocation of e-votes and normal votes has sparked a fierce political debate on whether e-voting produces a political bias and, more importantly, whether it affects aggregate election outcomes. In this paper, we empirically assess whether the use of e-voting in Estonian elections induces political bias by structurally favoring some political parties over the others. We conceptualize political bias both at the aggregate as well as at the individual level, and offer three individual level mechanisms for empirical testing that can potentially produce a bias in the election results. Based on a wide range of analytical techniques, across various datasets and elections no evidence can be found that e-voting biases election results in any discernible fashion. The implications of these findings are relevant for policy makers, research community and political parties.

Full paper is available for download here: Does Internet Voting Bias Election Results?

This is an unpublished manuscript made available ahead of the publication in an academic journal due to the increasing interest toward the Estonian e-voting system and its likely political consequences. Please cite with author’s permission.

Eestikeelsele auditooriumile: artikli tees on kokkuvõetav järgmise seitsme punktiga.

  • E-hääletus on poliitiliselt kallutatud siis, kui ta toob kaasa sellise valimistulemuse, mis erineks valimistest, kus e-hääletust ei kasutataks.
  • E-hääletuse poliitilist kallutatust pole võimalik rangelt võttes mõõta, sest ühekorraga vaatleme ainult valimisi kas koos või ilma võimaluseta e-hääletada. Eri valimiste võrdlus ei sobi, sest erinevused võivad olla tingitud aja möödumisest või muudest mittevaadeldud teguritest.
  • Samas, on võimalik määratleda käitumuslikud tingimused, loogilised eeldused, mis peaks olema täidetud selleks, et e-hääletus tooks kaasa kallutatud valimistulemuse.
  • Need käitumuslikud mehhanismid on järgmised: a) e-hääletus mobiliseerib uusi valijaid, kes toetavad ainult konkreetseid erakondasid, b) e-hääletusel osalejad vahetavad struktuurselt oma häält mingi erakonna kasuks, c) e-hääletusel osalemine seletab erakonnatoetust individuaaltasandil ka siis kui kontrollida olulisi teisi tegureid.
  • Artiklis testitakse neid kolme mehhanismi küsitlusandmetega aastatest 2005-2011, erinevate analüütiliste seadete ja ökonomeetriliste mudelitega. Tulemused näitavad, et ükski neist mehhanismidest ei leia kinnitust.
  • Eesti e-hääletuse senise kogemuse põhjal ei ole võimalik väita, et e-hääletus annaks eelise teatud erakondadele teiste eest.
  • Diskussioon: inimesed vahetavad hääletuskanalit, mitte häält. Teisisõnu, Reformierakonna toetajad hääletaks ka siis Reformierakonna poolt kui e-hääletus kinni panna; ning Keskerakonna poolt hääletajad hääletaks ka siis Keskerakonna poolt, kui nad vägisi e-hääletama sundida.

Lisainfo:

Kristjan Vassil
teadur
Tartu Ülikool
kristjan.vassil@ut.ee

Posted in e-gov, In English