Tartu Ülikooli eelarve, õppijate ja töötajate dünaamika 1999-2015

2015. aasta lõpus töötasime Tartu Ülikooli avalike andmete konsolideerimisega, et aru saada muutustest ülikoolis võimalikult pika perioodi kohta. Valdkonnad, milles empiirilisi indikaatoreid leidsime sisaldavad eelarvet, õppijait ja töötajaid. Eesmärk oli vaadata muutusi neis gruppides nii ülikooliüleselt (analüüsiühikuks teaduskond) kui uue valdkonna siseselt (analüüsiühikuks instituut) võimalikult pika perioodi vältel. Selgus, et teaduskonnataseme analüüsiks õnnestus saada andmed perioodi 1999-2015 kohta, instituuditaseme analüüsiks ei ole 2005. aastast võimalik tagasi minna ilma märkimisväärselt suurema käsitööta.

Jagan sellele andmestikule tuginevaid graafilisi kokkuvõtteid lootuses, et neid saab vajadusel kasutada juhtimisotsuste toetamisel, diskussioonis ja muutuste juhtimisel.

Juhul kui leiate silmatorkavaid ebakõlasid või vigu, siis palun andke nendest teada kristjan.vassil@ut.ee. Need võivad olla tekkinud andmetabelite konsolideerimisest ja ümberstruktureerimisest ning viimasel juhul on need autori tekitatud. Mitmes kohas oleme pidanud ise andmeid kokku pannes otsustama, mida kaasa võtta, mida jätta; samuti on näha mitmes kohas järsud muutused erinevate parameetrite lõikes, mida tingib üksuste liitumine jm muutused struktuuris – st mitte kvalitatiivsed orgaanilised muutused. Minu parima teadmise juures ei tohiks siiski olulisi vigasid esineda.

Andmete konsolideerimisel ja restruktureerimisel analüüsikõlbulikku formaati on teinud fantastilist tööd RTI teadur Taavi Unt, andmekogumist assisteeris Kristel Vits. Ülikooli poolt on suure töö teinud andmete väljavõtmisel erinevatest andmebaasidest Kalle Hein, Kersti Roosimäe ja Kristi Tüli.

Link analüüsile: socialia valdkonna instituudid

Link analüüsile: TÜ kõik teaduskonnad

Posted in In English