Ühinemisskeem

Eelarvelised näitajad

Õppetegevusest laekuva tulu muutus

Perioodil 2005 - 2014 instituutide õppetegevusest laekuva tulu suurus.

Tegevustoetuse (ainult õpe) muutus

Teadustegevusest laekuva tulu muutus

Perioodil 2005 - 2014 instituutide teadustegevusest laekuva tulu suurus.

Muudest tegevusest laekuva tulu muutus

Perioodil 2005 - 2014 instituutide muudest tegevusest laekuva tulu suurus.

Kogu tegevustulude muutus

Perioodil 2005 - 2014 laekuva kogutulu suurus pärast üldkulude eraldist ja teaduskonna arengufondi eraldist (instituutide korral).

Õppetegevusest laekuva tulu osakaal kogutulusse (enne eraldisi)

Teadustegevusest laekuva tulu osakaal kogutulusse (enne eraldisi)