Alljärgnevalt visualiseeritakse Tartu Ülikooli üksuste eelarve muutusi perioodil 1999-2015. Analüütiliseks ühikuks on teaduskond. Andmed pärinevad Tartu Ülikooli rahandus-, personali-, ja õppeosakonnalt. Andmete konsolideerimise ja analüüsiformaati aitasid ette valmistada Kalle Hein, Kersti Roosimäe ja Kristi Tüli. Kõik vead on autori omad.

Eelarvelised näitajad

Õppetegevusest laekuva tulu muutus 1999-2015

Perioodil 1999-2015 teaduskondadele õppetegevusest laekuva tulu suurus. Kuna AR ja LO on oluliselt suuremad eelarvemahult kui teised teaduskonnad graafitakse neid eraldi (jälgige, et Y-telje väärtused erinevad kahel graafil siin ja vahel ka edaspidi).

Tegevustoetuse (ainult õpe) muutus 1999-2015

Teadustegevusest laekuva tulu muutus 1999-2015

Perioodil 1999-2015 teaduskondadele teadustegevusest laekuva tulu suurus. Kuna AR ja LO on oluliselt suuremad eelarvemahult kui teised teaduskonnad graafitakse neid eraldi (jälgige, et Y-telje väärtused erinevad kahel graafil siin ja vahel ka edaspidi).

Muudest tegevustest laekuva tulu muutus 1999-2015

Perioodil 1999-2015 teaduskondadele muudest tegevustest laekuva tulu suurus. Kuna AR ja LO on oluliselt suuremad eelarvemahult kui teised teaduskonnad graafitakse neid eraldi (jälgige, et Y-telje väärtused erinevad kahel graafil siin ja vahel ka edaspidi).

Kogu tegevustulude muutus 1999-2015

Perioodil 1999-2015 teaduskondadele laekuva kogutulu suurus pärast eraldist. Kuna AR ja LO on oluliselt suuremad eelarvemahult kui teised teaduskonnad graafitakse neid eraldi (jälgige, et Y-telje väärtused erinevad kahel graafil siin ja vahel ka edaspidi).

Õppetegevusest laekuva tulu osakaal kogutulusse (enne eraldist) 1999-2015

Õppetegevusest laekuva tulu osakaal kogutulust varieerub. Järgnev joonis näitab teaduskondade kaupa õppetegevustoetuse osakaalu suuruse muutust perioodil 1999-2015.Kuna AR ja LO on oluliselt suuremad eelarvemahult kui teised teaduskonnad, graafitakse neid eraldi.