Lotmaniana Tartuensia: projektist

Internet-projekt Lotmaniana Tartuensia luuakse mittetulundusühingu MTÜ Ruthenia Ühing jõududega veebilehekülje Ruthenia.Ru, Moskva kirjastuse O.G.I (О.Г.И.) ja Tartu Ulikooli vene kirjanduse ja semiootika õppetoolide töötajate kaasabil.

Projekti eesmärgiks on edastada interneti vahenditega informatsiooni meie õpetaja Juri Lotmani — teadlase, kes on jätnud sügava jälje vene XX sajandi humanitaarkultuuri, Tartu koolkonna rajaja, mille traditsioone jätkatakse meie ülikoolis — teaduslikust pärandist ja biograafiast.

Projekt oli algselt loodud kakskeelsena, kusjuures eesti- ja venekeelne variant ei kattu täiel määral.

Kõige olulisemaks on meie jaoks jaotus Teosed, milles avaldadakse parandatud ja täiendatud bibliograafia ja taaspublitseeritakse monograafiad, artiklid, märkmed. Tekstide avaldamiseks on saadud luba autoriõiguste valdajalt Mihhail Lotmanilt.

Jaotuses "Biograafia" tuuakse esmakordselt ära Juri Lotmani elu ja loomingu ülevaade. Avaldatakse memuaarid, kirjad jt eluloolise väärtusega materjalid.

«Lotmanist» on kogutud mälestused temast ja talle pühendatud artiklid ja märkmed.

Pildimaterjal on kooondatud jaotustesse Fotod ja joonistused.

«Lotmani stipendium» sisaldab stipendiumi statuuti, initsiatiivgrupi pöördumist, annetajate ja Juri Lotmani nimelise stipendiumi laureaatide nimekirju.

Regulaarselt uuendatav «Viited» kujutab endast linkide kogu Juri Lotmaniga seotud materjalidele internetis.

«Foorum» viitab selle projekti raames spetsiaalselt loodud veebileheküljele «Lotman».

Veebilehekülje autorid: Maria Borovikova, Roman Leibov, Silvi Salupere ja Ilon Fraiman.

1. jaanuarist kuni 31. juulini 2004 finantseeris projekti Eesti«Kultuurkapital» (grant  1446/32-03-1L).


Ruthenia, 2004