Lotmaniana Tartuensia: Eluloolised andmed

Juri Mihhailovitsh Lotman
(28.veebruar 1922, Petrograd — 28. oktoober 1993, Тartu)

Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik, Tartu Ülikooli professor.
Rahvusvahelise Semiootikaassotsiatsiooni (International Semiotic Association) liige 1968. aastast; asepresident 1968–1985.
Briti Akadeemia (The British Academy) korrespondentliige aastast 1977.
Ameerika Semiootika Seltsi (Semiotic Society of America) auliige aastast 1977.
ENSV (hiljem Eesti) Kirjanike Liidu liige aastast 1978.
Norra Akadeemia (Det Norske Videnskaps-Akademi) liige aastast 1987.
Rootsi Kuningliku Akadeemia (Kungl. Vetenskapsakademien) liige aastast 1989.

Audoktor:

L’Université Libre de Bruxelles — 1990;
Univerzita Karlova v Praze — 1991;
Keele University (UK) — 1992.


Ruthenia, 2004