Lotmaniana Tartuensia: Teosed

Juri Lotman. Kultuurisemiootika. Tallinn: Olion 1990.

Juri Lotman. Semiosfäärist. Tallinn: Vagabund 1999. Tõlk. Kajar Pruul.

Juri Lotman. Inimesed ja ametiastmed. - Vestlusi vene kultuurist. 1. Tallinn: Tänapäev 2003, 23-66. Tõlk. Kajar Pruul.


Ruthenia, 2004