[tähtajad][õppematerjalid][tunniplaan][listi_arhiiv]
[liikmed][ained][info][kodulehest]


RI98 info

RI98 chip

Alates 1998. aastast oleme Tartu ülikooli matemaatikateaduskonna tudengid rakendusinformaatika erialal.

Kursuse läbimisel (aastal 2001) valdame järgmisi elukutseid:

  infosüsteemi administraator
  infosüsteemi projekteerija
  süsteemiprogrammeerija
  tarkvara projekteerija
  tarkvara programmeerija
  andmebaasi projekteerja
  andmebaasi programmeerija
 

Rakendusinformaatika ehk infotehnoloogia (IT) hõlmab mikroelektroonikat ja tarkvara ning kõiki nendest lähtuvaid arendusi, nagu telekommunikatsioonid, infosüsteemid, tööstusinformaatika, robootika j.n.e. IT'l põhineb n.ö teadusmajandus, eeskätt teadusmahukas tootmine. IT-põhistel firmadel on peamiseks ressursiliigiks kvalifitseeritud tööjõud. Ainult viimase olemasolul korral saab loota taoliste ettevõtete ja seega ka kogu teadusmajanduse edukusele. Vajaliku tasemega tööjõuressurss aga kujundatakse just kõrgharidussüsteemis.