Defence | Universitas Tartuensis
AAA

Defence

Katri Lamesoo "Social Construction of Sexual Harassment in the Post-Soviet Context on the Example of Estonian Nurses”

20. novembril 2017 kell 11.00 kaitseb TÜ ühiskonnateaduste instituudi nõukogus Katri Lamesoo doktoriväitekirja "Social Construction of Sexual Harassment in the Post-Soviet Context on the Example of Estonian Nurses” (Seksuaalse ahistamise sotsiaalne konstrueerimine nõukogudeaja järgse ühiskonna kontekstis Eesti meditsiiniõdede näitel) filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks sotsioloogia erialal.

Juhendajad:
dotsent Raili Marling (PhD)
dotsent Dagmar Kutsar (PhD)

Katri Lamesoo "Social Construction of Sexual Harassment in the Post-Soviet Context on the Example of Estonian Nurses”

On 20 November at 11.00 Katri Lamesoo will defend her doctoral thesis "Social Construction of Sexual Harassment in the Post-Soviet Context on the Example of Estonian Nurses” in the Council of the Institute of Social Studies.

Supervisors:
Associate Professor Raili Marling (PhD)
Associate Professor Dagmar Kutsar (PhD)

Opponent:
Professor Marjo Kuronen (PhD), University of Jyväskylä, Finland

Rait Kivi "Allostery in cAMP dependent protein kinase catalytic subunit"

Rait Kivi will defend his doctoral thesis "Allostery in cAMP dependent protein kinase catalytic subunit" on Tuesday, 21. November at 14:30.

Supervisors:
Prof. Jaak Järv Institute of Chemistry, University of Tartu, Estonia
Prof. Mart Loog Institute of Technology, University of Tartu, Estonia 

Opponent:
Dr. Varfolomeev S. D. Director of N. Emanuel Institute of Biochemical Physics of RAS, Russia

Jürgen Jalak "Dissecting the mechanism of enzymatic degradation of cellulose using low molecular weight model substrates"

Reedel, 15. detsembril 2017. a. kell 10.15 kaitseb Jürgen Jalak Tartu ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis (Riia 23B, Eesti biokeskuse auditoorium, ruum nr. 105) doktoritööd „Dissecting the mechanism of enzymatic degradation of cellulose using low molecular weight model substrates” (“Tselluloosi ensümaatilise hüdrolüüsi mehhanismi uurimine madalmolekulaarsete mudelsubstraatide abil”) geenitehnoloogia õppekava geenitehnoloogia erialal.

Juhendaja:
vanemteadur Priit Väljamäe, TÜ MRI

Jürgen Jalak "Dissecting the mechanism of enzymatic degradation of cellulose using low molecular weight model substrates"

Jürgen Jalak will defend his doctoral thesis „Dissecting the mechanism of enzymatic degradation of cellulose using low molecular weight model substrates” on Friday, 15. December at 10:15.

Supervisor:
Senior Research Fellow Priit Väljamäe, University of Tartu, Institute Molecular and Cell Biology

Oponent:
Associate Professor and Researcher-Professor Kristiina Kruus, PhD, University of Helsinki, Helsinki; VTT Technical Research Centre of Finland

Sten Anslan "Molecular identification of Collembola and their fungal associates"

Reedel, 24. novembril kell 10.15 kaitseb Sten Anslan doktitööväitekirja "Molecular identification of Collembola and their fungal associates" ("Hooghännaliste (Collembola) ja nendega seotud seeneliikide molekulaarne määramine").

Juhendaja:
dr. Leho Tedersoo, Tartu Ülikool

Opponent:
dr. Andy F.S. Taylor, James Huttoni Instituut (Šotimaa)

Sten Anslan "Molecular identification of Collembola and their fungal associates"

Sten Anslan kaitseb doktoriväitekirja "Molecular identification of Collembola and their fungal associates" ("Hooghännaliste (Collembola) ja nendega seotud seeneliikide molekulaarne määramine") 24. novembril 2017 kell 10.15.

Juhendaja:
vanemteadur Leho Tedersoo,TÜ loodusmuuseum ja botaanikaed

Oponent:
teadur Andy F. S. Taylor, PhD, James Huttoni Instituut (Šotimaa)

Страницы