1.3. Arstiteaduskond
IR - internatuuri ja residentuuri osakond
Töötajaid : 0 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 0
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1. Tegevustoetus                  
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 0 0 0   *** 0 0 ***
1.2. Õppeteenustasud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.4. Täiendusõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5. Residentide koolitus 1 644 558 8 521 311 0 8 521 311 9 991 293 117,3 11 635 851 9 937 487 85,4
1.7. Muu õppetegevus 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud õppetegevusest 1 644 558 8 521 311 0 8 521 311 9 991 293 117,3 11 635 851 9 937 487 85,4
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 0 0 0 0   *** 0 0 ***
2.3. Baasfinantseerimine 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.6. Välislepingud ja -grandid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.7. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
3.   Muud tulud   0 0 0   *** 0   ***
      Arengufondi eraldis 0 0 0 0 -24 705 *** -24 705 -24 705 100,0
Tegevustulud kokku 1 644 558 8 521 311 0 8 521 311 9 966 588 117,0 11 611 146 9 912 782 85,4
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 0 0 0 0 231 648 0,0 -231 648  
   1.1. Palgakulud 0 0 0 0 0 172 891 0,0 -172 891  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 0 0 0 0 57 029 0,0 -57 029  
   1.3. Töötuskindlustus 0 0 0 0 0 1 728 0,0 -1 728  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
2. Koolitus ja lähetused 0 0 0 0 0 341 0,0 -341  
3. Kantselei- ja majanduskulud 0 0 0 0 0 5 036 12590721,3 -5 036  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 1 644 558 8 521 311 0 10 165 869 11 611 146 9 153 591 78,8 2 457 555  
5. IT kulud 0 0 0 0 0 569 *** -569  
5.1. IT kulud 0 0 0 0 0 569 *** -569  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 *** 0  
6. Transpordikulud 0 0 0 0 0 322 0,0 -322  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 0 0 0 0 1 112 0,0 -1 112  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 0 0 0 0 0 103 434 0,0 -103 434  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 101 250 0,0 -101 250  
9.2. Muud tegevuskulud 0 0 0 0 0 2 184 0,0 -2 184  
10. Ruumide kulud 0 0 0 0 0 216 536 0,0 -216 536  
10.1. Ruumide kulud 0 0 0 0 0 216 536 0,0 -216 536  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 0 0 0 0 200 192 0,0 -200 192  
Tegevuskulud kokku 1 644 558 8 521 311 0 10 165 869 11 611 146 9 912 782 85,4 1 698 364