KAPITALIEELARVE              
               
Seisuga 31.12.2013            
LAEKUMISED (euro) Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Laekumine % Jääk
täpsustus eelarve
1. Laekumised põhitegevuse investeeringuteks              
      1.1. Laekumine põhieelarvest 0 3 225 229 0 3 225 229 3 225 229 100,0 0
      1.2. Investeerimislaen 0 0 0 0 0 0,0 0
      1.2. Finantstulud 0 20 000 0 20 000 2 560 12,8 17 440
      1.3. Tartu linn 0 50 000 0 50 000 63 912 127,8 -13 912
      1.4.Tõukefondid 0 11 881 446 0 11 881 446 16 537 705 139,2 0
s.h. Tähetorn 0 0 0 0 149 390 0,0 0
s.h. Narva kolledž 0 0 0 0 -253 0,0 0
s.h. Füüsikum 0 7 781 446 0 7 781 446 9 587 134 123,2 0
s.h. Loodusmuuseum 0 0 0 0 916 092 0,0 0
s.h. Siirdemeditsiinikeskus 0 4 100 000 0 4 100 000 5 735 465 139,9 0
s.h. Õppe- ja töökeskonna meetme objektid 0 0 0 0 149 879 0,0 0
     1.5. Kinnisvara müük 0 2 064 000 750 000 2 814 000 4 225 150 150,1 -1 411 150
     1.6. Muud tulud 0 2 906 289 0 2 906 289 1 687 507 58,1 1 218 782
Kokku 0 20 146 964 750 000 20 896 964 25 742 063 123,2 -188 839
               
2. Laekumised ühiselamute programmi              
       2.1. Laekumine Üliõpilaskülast 0 664 470 0 664 470 701 744 105,6 -37 274
Kokku 0 664 470 0 664 470 701 744 105,6 -37 274
               
LAEKUMISED KOKKU 0 20 811 434 750 000 21 561 434 26 443 806 122,6 -226 113
               
KULUD (euro) Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Ülekanded % Jääk
täpsustus eelarve
1. Põhiinvesteeringute laenude teenindamine ja kustutamine              
        1.1. Laenude kustutamine 0 2 430 000 0 2 430 000 2 400 524 98,8 29 476
        1.2. Laenuintresside ja teenustasude tasumine 0 405 000 0 405 000 240 400 59,4 164 600
Kokku 0 2 835 000 0 2 835 000 2 640 924 93,2 194 076
2. Ühiselamute programm              
2.1. Laenude kustutamine 0 651 245 0 651 245 690 489 106,0 -39 244
2.2. Laenuintresside tasumine 0 13 225 0 13 225 7 850 59,4 5 375
2.3. Narva mnt 25 24 198 0 0 24 198 27 602 114,1 -3 405
Kokku 24 198 664 470 0 688 668 725 941 105,4 -37 274
3. Investeeringud põhitegevuse objektidele              
        3.1.   Füüsikum -2 083 869 10 137 735 0 9 323 434 10 607 800 113,8 -1 284 366
        3.2.   Siirdemeditsiinikeskus -622 498 5 110 229 0 5 925 615 5 814 108 98,1 111 507
        3.3.   Näituse 2 1 202 664 1 034 000 0 2 236 664 2 118 553 94,7 118 111
        3.4.   Narva kolledž -1 456 200 530 000 0 -1 456 453 -270 0,0 -1 456 184
        3.5.   Peahoone 456 779 500 000 0 956 779 982 105 102,6 -25 327
        3.6.   Vanemuise 46 256 381 0 550 000 1 722 473 1 357 118 78,8 365 355
        3.7.   Vana- Anatoomikum 0 0 200 000 200 000 106 164 53,1 93 836
        3.8.   Raamatukogu 421 872 0 0 421 872 344 077 81,6 77 795
        3.9.   Õppe- ja töökeskkonna meetme objektid 12 672 0 0 207 470 610 179 294,1 -402 709
        3.10. Tähetorn -204 619 0 0 -55 230 0 0,0 -55 230
Kokku -2 016 817 17 311 964 750 000 19 482 624 21 939 834 112,6 -2 457 210
               
KULUD KOKKU -1 992 619 20 811 434 750 000 23 006 292 25 306 699 110,0 -2 300 408