1.5. Kehakultuuriteaduskond
Töötajaid : 52 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 48,7  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
            1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus -381 079 757 212 38 207 795 419 795 419 100,0 414 339 777 735 187,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 33 910 0 33 910 8 482 25,0 8 482 8 482 100,0
 1.2. Õppeteenustasud 0 69 541 0 69 541 108 253 155,7 108 253 108 253 100,0
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 27 817 0 27 817 41 666 149,8 41 666 41 666 100,0
1.4. Täiendusõpe 0 33 000 0 33 000 29 087 88,1 29 087 20 595 70,8
1.6. Tõukefondid 25 534 30 000 0 30 000 24 798 82,7 50 332 53 184 105,7
1.7. Muu õppetegevus 30 426 10 000 0 10 000 8 012 80,1 38 438 38 438 100,0
Kokku tulud õppetegevusest -325 120 961 480 38 207 999 686 1 015 716 101,6 690 596 1 048 352 151,8
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 1 082 137 680 0 137 680 137 680 100,0 138 762 151 350 109,1
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine 16 622 38 550 0 38 550 39 889 103,5 56 511 29 799 52,7
2.3. Baasfinantseerimine 28 128 20 783 0 20 783 20 783 100,0 48 911 42 563 87,0
        2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused
2.4.1. Uurimistoetuste teadustöö osa 10 176 46 000 -21 237 24 763 24 763 100,0 34 939 21 534 61,6
2.4.2. Uurimistoetuste üldkulude katmise osa -6 9 200 -4 247 4 953 4 953 100,0 4 946 2 809 56,8
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud -217 15 000 25 484 40 484 19 696 48,7 19 480 15 410 79,1
2.6. Välislepingud ja -grandid 1 200 0 0 0 0 *** 1 200 0 0,0
2.7. Tõukefondid -45 732 50 000 0 50 000 58 805 117,6 13 073 13 073 100,0
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 11 254 317 213 0 317 213 306 569 96,6 317 823 276 541 87,0
3.   Muud tulud -3 962 1 000 0 1 000 12 782 1278,2 8 820 3 842 43,6
6.   Teaduskonna arengufond 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Tegevustulud kokku -317 828 1 279 693 38 207 1 317 900 1 335 067 101,3 1 017 239 1 328 734 130,6
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 873 454 38 206 911 660 996 499 856 461 85,9 140 038  
   1.1. Palgakulud 0 582 910 28 384 611 294 694 196 575 110 82,8 119 087  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 192 360 9 367 201 727 229 085 188 253 82,2 40 832  
   1.3. Töötuskindlustus 0 5 829 284 6 113 6 942 5 701 82,1 1 241  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 21 200 0 21 200 15 186 22 975 151,3 -7 790  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 71 154 172 71 326 51 091 64 423 126,1 -13 332  
2. Koolitus ja lähetused 0 11 000 0 11 000 12 483 11 841 94,9 642  
3. Kantselei- ja majanduskulud -317 828 64 300 0 -253 528 -245 770 63 241 -25,7 -309 011  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 30 200 0 30 200 33 407 60 041 179,7 -26 634  
5. IT kulud 0 22 841 0 27 841 22 651 23 509 103,8 -858  
5.1. IT kulud 0 7 700 0 7 700 8 224 9 228 112,2 -1 005  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 15 141 0 15 141 10 845 14 280 131,7 -3 435  
6. Transpordikulud 0 5 300 0 5 300 5 746 3 118 54,3 2 629  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 2 500 0 2 500 2 332 21 781 933,9 -19 449  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 15 666 0,0 -15 666  
9. Muud tegevuskulud 0 11 000 0 11 000 7 879 11 717 148,7 -3 837  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 9 000 0 9 000 6 447 10 680 165,7 -4 233  
9.2. Muud tegevuskulud 0 2 000 0 2 000 1 433 1 037 72,4 395  
10. Ruumide kulud 0 204 466 0 204 466 146 459 192 726 131,6 -46 267  
10.1. Ruumide kulud 0 55 000 0 55 000 39 396 44 607 113,2 -5 211  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 149 466 0 149 466 107 062 148 118 138,3 -41 056  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 54 633 0 54 633 39 134 68 634 68 633,6 -29 500  
Tegevuskulud kokku -317 828 1 279 693 38 206 1 000 072 1 017 239 1 328 734 130,6 -311 495