2.8.3. Kunstimuuseum
Töötajaid : 11 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 8,6  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 1 213 800 0 800 1 400 175,0 2 613 1 984 75,9
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 31 10 965 0 10 965 10 973 100,1 11 004 10 337 93,9
3.    Piletite müük 47 312 15 600 0 15 600 15 305 98,1 62 617 4 954 7,9
4.    Tulud üldfondist -3 794 161 253 0 161 253 161 253 100,0 157 459 164 679 104,6
6.    Asutuse arengufond 9 297 0 0 0 1 245 *** 10 542 8 361 79,3
6.    Eraldis asutuse arengufondi 0 0 0 0 -1 245 *** -1 245 -1 245 100,0
Tegevustulud kokku 54 059 188 618 0 188 618 188 931 100,2 242 990 189 070 77,8
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 6 700 118 910 0 125 610 125 807 108 087 85,9 17 721  
   1.1. Palgakulud 5 000 88 739 0 93 739 93 886 80 703 86,0 13 183  
   1.2. Sotsiaalmaksud 1 650 29 284 0 30 934 30 982 26 578 85,8 4 404  
   1.3. Töötuskindlustus 50 887 0 937 939 805 85,8 133  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 0 0 0 0 0 *** 0  
2. Koolitus ja lähetused 0 2 000 0 2 000 2 003 1 570 78,4 433  
3. Kantselei- ja majanduskulud 47 259 7 600 0 54 859 54 872 24 597 44,8 30 274  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 100 52 0 152 152 179 118,0 -27  
5. IT kulud 0 5 442 0 5 442 5 451 4 014 73,6 1 438  
5.1. IT kulud 0 1 500 0 1 500 1 502 71 4,8 1 431  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 3 942 0 3 942 3 949 3 942 99,8 7  
6. Transpordikulud 0 700 0 700 701 394 56,2 307  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 800 0 800 801 740 92,4 61  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 *** 0  
9. Muud tegevuskulud 0 0 0 0 0 584 *** -584  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 512 *** -512  
9.2. Muud tegevuskulud 0 0 0 0 0 73 *** -73  
10. Ruumide kulud 0 53 114 0 53 114 53 202 48 904 91,9 4 298  
10.1. Ruumide kulud 0 2 000 0 2 000 2 003 1 539 76,8 464  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 51 114 0 51 114 51 199 47 365 92,5 3 834  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 0 0 0 0 0 *** 0  
Tegevuskulud kokku 54 059 188 618 0 242 677 242 990 189 070 77,8 53 920