3.8. Turundus- ja kommunikatsiooniosakond
Töötajaid : 21 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 19,9  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.6. Tõukefondid 0 0 0 0 1 107 *** 1 107 4 882 441,0
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
3.   Muud tulud                  
 3.1. Muud tulud (sisekäive) 0 54 916 0 54 916 55 228 100,6 55 228 55 228 100,0
3.2. Reklaam ajalehes 0 2 000 0 2 000 1 005 50,3 1 005 1 005 100,0
Kokku muud tulud 0 56 916 0 56 916 56 233 98,8 56 233 56 233 100,0
4.    Tulud üldfondist 73 837 827 867 -32 943 794 924 794 924 100,0 868 761 773 212 89,0
Tulud kokku 73 837 884 783 -32 943 851 840 852 264 100,0 926 101 834 327 90,1
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 367 075 -27 854 339 221 339 542 330 302 97,3 9 240  
   1.1. Palgakulud 0 273 937 -20 787 253 150 253 390 246 563 97,3 6 826  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 90 399 -6 860 83 540 83 619 81 276 97,2 2 343  
   1.3. Töötuskindlustus 0 2 739 -208 2 532 2 534 2 463 97,2 71  
   1.4. Teadus- ja sihtstipendiumid 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
2. Koolitus ja lähetused 0 25 000 -1 630 23 370 23 392 16 231 69,4 7 161  
3. Kantselei- ja majanduskulud 55 706 35 000 -2 283 88 423 88 454 47 883 54,1 40 571  
5. IT kulud 0 12 280 -230 12 050 12 061 9 039 74,9 3 023  
5.1. IT kulud 0 9 000 0 9 000 9 009 6 050 67,2 2 959  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 3 280 -230 3 050 3 053 2 989 97,9 64  
6. Transpordikulud 0 6 500 -424 6 076 6 082 5 210 85,7 872  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 8 000 -522 7 478 7 485 1 477 19,7 6 008  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 *** 0  
9. Muud tegevuskulud 0 1 000 0 1 000 1 001 6 632 662,6 -5 631  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 5 606 *** -5 606  
9.2. Muud tegevuskulud 0 1 000 0 1 000 1 001 1 026 102,5 -25  
10. Ruumide kulud 0 25 909 0 25 909 25 934 27 060 104,3 -1 127  
10.1. Ruumide kulud 0 0 0 0 0 3 058 *** -3 058  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 25 909 0 25 909 25 934 24 002 92,6 1 931  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 0 0 0 0 241 *** -241  
Tegevuskulud kokku 55 706 480 764 -32 943 503 527 503 951 444 075 88,1 59 876  
Projektid ja sihtotstarbelised rahad  
Kommunikatsioonitegevus 1 068 32 500 0 33 568 33 568 35 423 105,5 -1 855  
Turundustegevus 1 979 183 421 0 185 400 185 400 158 965 85,7 26 435  
Universitas Tartuensis trükk ja levi 6 305 81 325 0 87 630 87 630 90 303 103,1 -2 673  
RAK 4.1.4. Ühiste väärtuste hoidmine ja arendamine 5 123 0 0 5 123 5 123 0 0,0 5 123  
Rahvusvaheline turundus ja reklaam 1 560 68 500 0 70 060 70 060 70 536 100,7 -475  
Teadusuudiste portaal Novaator 2 097 38 273 0 40 370 40 370 35 026 86,8 5 344  
Kulud kokku 73 837 884 783 -32 943 925 677 926 101 834 327 90,1 91 774