3.9. Kinnisvaraosakond
Töötajaid : 135 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 126,50  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
3.    Muud tulud                  
3.1. Üüritulud 26 464 390 000 0 390 000 471 550 120,9 498 013 463 863 93,1
3.2. Eluruumide üürid 30 486 14 000 0 14 000 9 967 71,2 40 453 3 869 9,6
3.3. Muud tulud ( biomeedikum,transport) 6 490 229 350 0 229 350 256 297 111,7 262 787 246 545 93,8
3.4. Ajaloolise pärandi vahendid 0 300 000 0 300 000 300 000 100,0 300 000 261 307 87,1
3.5. Struktuuriüksuste halduskulud (Sisekäive) 0 6 507 939 0 6 507 939 6 626 597 101,8 6 626 597 6 626 597 100,0
Kokku muud tulud 63 439 7 441 289 0 7 441 289 7 664 410 103,0 7 727 850 7 602 181 59,3
4.    Tulud üldfondist 243 844 182 801 9 944 192 745 192 745 100,0 436 589 269 970 61,8
Tulud kokku 307 283 7 624 090 9 944 7 634 034 7 857 155 102,9 8 164 439 7 872 151 96,4
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 883 605 0 883 605 878 940 802 881 91,3 76 059  
   1.1. Palgakulud 0 659 407 0 659 407 655 925 599 368 91,4 56 557  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 217 604 0 217 604 216 455 197 546 91,3 18 910  
   1.3. Töötuskindlustus 0 6 594 0 6 594 6 559 5 967 91,0 593  
2. Koolitus ja lähetused 0 25 000 0 25 000 24 868 14 454 58,1 10 414  
3. Kantselei- ja majanduskulud 82 934 48 942 0 131 876 131 617 58 541 44,5 73 076  
5. IT kulud 5 000 10 300 0 15 300 15 246 19 774 129,7 -4 529  
5.1. IT kulud 0 5 400 0 5 400 5 371 4 499 83,8 873  
5.2. IT kulud (sisekäive) 5 000 4 900 0 9 900 9 874 15 275 154,7 -5 401  
5. Transpordikulud 0 37 000 0 37 000 36 805 29 896 81,2 6 908  
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 2 500 0 2 500 2 487 5 077 204,2 -2 590  
7. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 30 *** -30  
8. Muud tegevuskulud 3 000 1 000 9 944 13 944 13 886 14 160 102,0 -273  
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 3 000 0 9 944 12 944 12 892 13 199 102,4 -307  
8.2. Muud tegevuskulud 0 1 000 0 1 000 995 961 96,6 34  
9. Ruumide kulud 80 000 602 081 0 682 081 678 903 725 199 106,8 -46 297  
9.1. Ruumide kulud 80 000 63 480 0 143 480 143 145 156 662 109,4 -13 517  
9.2. Siselaenu tagasimaks Nooruse 9 0 215 635 0 215 635 214 497 215 635 100,5 -1 138  
9.3. Ruumide kulud (sisekäive) 0 165 400 0 165 400 164 527 181 698 110,4 -17 172  
9.4. Ruumide kulud (sisekäive) vabad ruumid 0 157 566 0 157 566 156 734 171 204 109,2 -14 470  
10. Üldkulude eraldis 0 86 600 0 86 600 86 143 93 637 108,7 -7 494  
Tegevuskulud kokku 170 934 1 697 028 9 944 1 877 906 1 868 894 1 763 649 94,4 105 245  
Projektid ja sihtotstarbelised rahad  
Tuleohutus ja keskkonnakaitse 0 28 028 0 28 028 61 432 40 635 66,1 20 797  
Ajalooline pärand 0 300 000 0 300 000 300 000 261 307 87,1 38 693  
Vesi ja kanalisatsioon 297 72 982 0 73 279 130 314 126 120 96,8 4 194  
Puhastus ja korrashoid 13 344 802 065 0 815 409 888 970 820 658 92,3 68 312  
Maamaks 2 921 15 000 0 17 921 17 921 11 731 65,5 6 190  
Hooldusremont 83 378 553 261 0 636 639 670 072 670 072 100,0 0  
Eluruumide halduskulud 30 486 14 000 0 44 486 40 453 3 869 9,6 36 584  
Hoonete ja varakindlustus 14 949 55 000 0 69 949 69 949 55 244 79,0 14 705  
Valve ja turvateenus 0 655 990 0 655 990 659 029 643 751 97,7 15 278  
Küte -5 188 1 430 764 0 1 425 576 1 356 545 1 365 134 100,6 -8 589  
Elekter -19 435 1 604 446 0 1 585 012 1 619 882 1 640 382 101,3 -20 500  
Jäätmekäitlus 175 22 804 0 22 979 25 500 23 010 90,2 2 490  
Riidehoiuteenus 4 902 72 722 0 77 624 91 615 82 724 90,3 8 891  
Insenerivõrkude remont ja hooldus 10 519 300 000 0 310 519 363 864 363 864 100,0 0  
Kulud kokku 307 283 7 624 090 9 944 7 941 317 8 164 439 7 872 151 96,4 292 288