3.4. Üliõpilasesindus
Töötajaid : 5 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 4,2  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
4.    Tulud üldfondist 44 288 93 000 7 456 100 456 100 456 100,0 144 744 124 259 85,8
Tulud kokku 44 288 93 000 7 456 100 456 100 456 100,0 144 744 124 259 85,8
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 52 322 7 456 59 778 59 778 64 717 108,3 -4 939  
   1.1. Palgakulud 0 39 046 5 564 44 611 44 611 48 359 108,4 -3 748  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 12 885 1 836 14 722 14 722 15 877 107,9 -1 156  
   1.3. Töötuskindlustus 0 390 56 446 446 481 107,8 -35  
2. Koolitus ja lähetused 0 200 0 200 200 868 434,2 -668  
3. Kantselei- ja majanduskulud 44 288 27 500 0 71 788 71 788 36 741 51,2 35 047  
5. IT kulud 0 1 506 0 1 506 1 506 4 142 275,1 -2 637  
5.1. IT kulud 0 1 000 0 1 000 1 000 3 520 352,0 -2 520  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 506 0 506 506 622 123,0 -116  
5. Transpordikulud 0 500 0 500 500 10 2,0 490  
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 1 500 0 1 500 1 500 7 056 470,4 -5 556  
7. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
8. Muud tegevuskulud 0 1 100 0 1 100 1 100 1 534 139,5 -434  
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 100 0 100 100 1 0,5 99  
8.2. Muud tegevuskulud 0 1 000 0 1 000 1 000 1 533 153,3 -533  
9. Ruumide kulud 0 8 372 0 8 372 8 372 9 189 109,8 -817  
9.1. Ruumide kulud 0 300 0 300 300 213 71,1 87  
9.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 8 072 0 8 072 8 072 8 976 111,2 -904  
10.Üldkulude eraldis 0 0 0 0 0   0,0 0  
Tegevuskulud kokku 44 288 93 000 7 456 144 744 144 744 124 259 85,8 20 485