5. Rektori reserv, arendusfondid ja liikmemaksud
Seisuga 31.12.2013
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.1. Tegevustoetus   609 363 -609 363 0 0 *** 0   ***
1.2. Doktoritööde kaitsmiskulud 0 0 0 0 0 *** 0 0 0,0
2.6. Baasfinantseerimine 0 335 616 -310 388 25 228 0 0,0 0 0 ***
4.   Tulud üldfondist 3 327 680 3 240 127 -203 462 3 036 665 3 036 665 100,0 6 364 345 3 341 967 52,5
Üldfondi ülelaekumine       0 693 646 *** 693 646   0,0
Tulud kokku 3 327 680 4 185 107 -1 123 213 3 061 894 3 730 312 121,8 7 057 991 3 341 967 47,4
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
Reservid ja arendusfondid                  
Rektori reservfond 336 528 540 000 -97 361 779 167 1 472 813 44 881 3,0 1 427 932  
Teadusprorektori reservfond 1 487 60 000 -43 770 17 717 17 717 14 426 81,4 3 290  
Arendusprorektori reservfond 24 820 60 000 -36 973 47 847 47 847 2 565 5,4 45 282  
Õppeprorektori reservfond 7 142 60 000 -32 358 34 784 34 784 22 847 65,7 11 937  
Kantsleri reservfond 54 787 60 000 0 114 787 114 787 49 899 43,5 64 888  
Õppetegevuse toetuse fond 0 609 363 -609 363 0 0   *** 0  
Teadustegevuse toetuse fond 0 224 059 -224 059 0 0   *** 0  
RAK 5.2.1.2. Arengufond 2 684 168 1 080 127 0 3 764 295 3 764 295 1 844 792 49,0 1 919 503  
RAK 2.2.2. Kaasaegsete eestikeelsete õppematerjalide koostamise ja avaldamise toetamine 117 277 90 000 0 207 277 207 277 69 542 33,6 137 735  
RAK  TÜ kirjastuse rahvusvahelistumine 59 871 64 000 0 123 871 123 871 47 694 38,5 76 177  
RAK 3.1.2. Rahvusvahelise õppe arendamise poliitika määratlemine ja rakendamine 41 600 0 0 41 600 41 600 10 152 24,4 31 448  
Doktoritööde kaitsmiskulud 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
Baasfinantseerimine (rahvusteadus) 0 111 557 -86 329 25 228 0 0 *** 0  
Reservid ja arendusfondid kokku 3 327 680 2 959 107 -1 130 213 5 156 573 5 824 991 2 106 799 36,2 3 718 192  
                   
Liikmemaksud                  
Üliõpilasmaja liikmemaks 0 252 000 0 252 000 252 000 252 000 100,0 0  
TÜ Akadeemiline Spordiklubi liikmemaks 0 906 000 7 000 913 000 913 000 913 000 100,0 0  
Muud liikmemaksud 0 68 000 0 68 000 68 000 70 167 103,2 -2 167  
Liikmemaksud kokku 0 1 226 000 7 000 1 233 000 1 233 000 1 235 167 100,2 -2 167  
Kulud kokku 3 327 680 4 185 107 -1 123 213 6 389 573 7 057 991 3 341 967 47,4 3 716 024