1.8. Majandusteaduskond
RI - rahvamajanduse instituut
Töötajaid : 28 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 24,25
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1. Tegevustoetus                  
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 48 419 309 968 0 309 968 309 968 100,0 358 387 358 387 100,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.2. Õppeteenustasud 0 12 427 0 12 427 12 432 100,0 12 432 10 779 86,7
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 9 345 0 9 345 9 348 100,0 9 348 0 0,0
1.4. Täiendusõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.6. Tõukefondid -62 482 361 801 0 361 801 140 570 38,9 78 088 153 045 196,0
1.7. Muu õppetegevus 5 000 0 0 0 4 752 *** 9 752 6 209 63,7
Kokku tulud õppetegevusest -9 063 693 541 0 693 541 477 071 68,8 468 008 528 420 112,9
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.3. Baasfinantseerimine 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused                  
2.4.1. Uurimistoetuste teadustöö osa 11 428 29 726 0 29 726 29 726 100,0 41 154 34 390 83,6
2.4.2. Uurimistoetuste üldkulude katmise osa 720 2 973 0 2 973 4 413 148,4 5 133 3 693 71,9
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 11 415 0 0 0 13 070 *** 24 485 13 435 54,9
2.6. Välislepingud ja -grandid 13 991 28 935 0 28 935 26 872 92,9 40 862 46 625 114,1
2.7. Tõukefondid -32 992 94 456 0 94 456 102 188 108,2 69 196 106 711 154,2
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 4 560 156 090 0 156 090 176 268 112,9 180 829 204 853 113,3
3.   Muud tulud 4 124 4 000 0 4 000 1 278 32,0 5 402 2 227 41,2
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
      Eraldised instituudi arengufondi 0 0 0 0 295 *** 295 295 100,0
      Instituudi arengufond 12 120 0 0 0 -295 *** 11 825 -5 558 -47,0
Tegevustulud kokku 11 742 853 631 0 853 631 654 617 76,7 666 359 730 237 109,6
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 599 959 0 599 959 460 086 589 504 128,1 -129 418  
   1.1. Palgakulud 0 400 716 0 400 716 307 294 427 139 139,0 -119 845  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 132 236 0 132 236 101 407 135 145 133,3 -33 738  
   1.3. Töötuskindlustus 0 4 007 0 4 007 3 073 4 089 133,1 -1 016  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 63 000 0 63 000 48 312 23 130 47,9 25 182  
2. Koolitus ja lähetused 0 121 320 0 121 320 93 036 43 109 46,3 49 926  
3. Kantselei- ja majanduskulud 11 742 16 768 0 28 510 24 601 56 092 228,0 -31 491  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 77 074 0 77 074 59 105 17 396 29,4 41 709  
5. IT kulud 0 16 000 0 16 000 12 270 9 063 73,9 3 207  
5.1. IT kulud 0 16 000 0 16 000 12 270 8 680 70,7 3 590  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 383 *** -383  
6. Transpordikulud 0 1 500 0 1 500 1 150 1 217 105,8 -67  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 6 500 0 6 500 4 985 10 066 201,9 -5 082  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 0 9 000 0 9 000 6 902 -2 046 -29,6 8 947  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 6 000 0 6 000 4 601 -3 797 -82,5 8 398  
9.2. Muud tegevuskulud 0 3 000 0 3 000 2 301 1 751 76,1 549  
10. Ruumide kulud 0 800 0 800 613 490 79,8 124  
10.1. Ruumide kulud 0 800 0 800 613 0 0,0 613  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 490 0,0 -490  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 4 709 0 4 709 3 611 5 345 148,0 -1 734  
Tegevuskulud kokku 11 742 853 631 0 865 373 666 359 730 237 109,6 -63 878