TOETUSTE EELARVE
               
               
Seisuga 31.12.2013              
LAEKUMISED Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud
täpsustus eelarve eelarve
1. Emeriitprofessorite ja -dotsentide tasud 47 740 360 528 0 360 528 334 442 92,8 408 268
2. Riiklikud õppetoetused 479 024 2 140 638 1 105 146 3 245 784 3 245 784 100,0 3 724 809
3. Sihtstipendiumid 226 693 950 000 0 950 000 938 231 98,8 1 176 693
4. Õppelaenude kustutamine 525 230 000 0 230 000 194 168 84,4 230 525
LAEKUMISED KOKKU 753 983 3 681 166 1 105 146 4 786 312 4 712 625 98,5 5 540 295
               
VÄLJAMAKSED Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Kulud % Jääk
täpsustus eelarve
1. Emeriitprofessorite- ja dotsentide tasud 47 740 360 528 0 382 182 330 693 86,5 51 489
2. Õppetoetused              
     Põhitoetused              
     Usuteaduskond 58 14 405 7 062 21 525 13 591 63,1 7 934
     Õigusteaduskond 8 432 30 632 34 371 73 435 34 229 46,6 39 206
     Arstiteaduskond 42 772 209 899 119 047 371 718 219 581 59,1 152 137
     Filosoofiateaduskond 41 320 190 553 87 803 319 676 180 151 56,4 139 526
     Kehakultuuriteaduskond -523 41 911 30 907 72 295 39 598 54,8 32 697
     Loodus- ja tehnoloogiateaduskond -475 217 623 86 749 303 897 204 145 67,2 99 753
     Majandusteaduskond 398 50 536 20 125 71 059 46 702 65,7 24 357
     Matemaatika-informaatikateaduskond 27 674 105 190 49 948 182 812 118 292 64,7 64 520
     Sotsiaal- ja haridusteaduskond 14 342 180 856 102 347 297 545 187 925 63,2 109 620
     Euroopa kolledž 490 949 2 179 3 618 1 119 30,9 2 499
     Narva kolledž 14 211 66 130 84 465 164 806 70 904 43,0 93 902
     Pärnu kolledž 4 809 41 712 38 206 84 727 40 661 48,0 44 066
     Viljandi kultuuriakadeemia 7 945 109 347 20 360 137 652 94 410 68,6 43 242
     Vahetusüliõpilased 1 260 55 000 41 700 97 960 38 464 39,3 59 496
     Põhitoetusfond kokku 162 712 1 314 743 725 269 2 202 724 1 289 771 58,6 912 953
     Täiendava toetuse fond              
     Usuteaduskond 758 7 782 3 937 12 477 8 101 64,9 4 375
     Õigusteaduskond 4 475 16 547 19 062 40 084 18 285 45,6 21 800
     Arstiteaduskond 23 837 113 394 66 280 203 511 119 356 58,6 84 156
     Filosoofiateaduskond 60 245 102 940 48 969 212 154 92 604 43,6 119 550
     Kehakultuuriteaduskond 2 708 22 640 17 174 42 522 23 798 56,0 18 724
     Loodus- ja tehnoloogiateaduskond 208 117 560 48 458 166 226 110 760 66,6 55 466
     Majandusteaduskond 2 242 27 301 11 243 40 786 27 736 68,0 13 050
     Matemaatika-informaatikateaduskond 25 700 56 826 27 850 110 376 57 245 51,9 53 132
     Sotsiaal- ja haridusteaduskond 6 918 97 705 57 449 162 072 101 690 62,7 60 382
     Euroopa kolledž 539 513 1 205 2 257 563 24,9 1 695
     Pärnu kolledž 4 079 22 532 21 208 47 819 23 038 48,2 24 780
     Narva kolledž 97 311 35 724 -35 724 97 311 25 514 26,2 71 797
     Viljandi kultuuriakadeemia 8 762 59 070 11 050 78 882 54 122 68,6 24 760
     Täiendava toetuse fond kokku 237 783 680 534 298 161 1 216 478 662 811 54,5 553 667
     Eritoetuse fond 15 106 104 282 58 007 177 395 101 793 57,4 75 602
     Majandus- ja halduskulud 63 423 41 079 23 709 128 211 31 700 24,7 96 512
Õppetoetused kokku 479 024 2 140 638 1 105 146 3 724 809 2 086 075 56,0 1 638 734
3. Sihtstipendiumid 226 693 950 000 0 1 164 924 903 992 77,6 260 932
4. Õppelaenude kustutamine 525 230 000 0 194 693 194 315 99,8 379
VÄLJAMAKSED KOKKU 753 983 3 681 166 1 105 146 5 466 608 3 515 074 64,3 1 951 534