ÜLIKOOLI EELARVE Seisuga 31.12.2013
 
TULUD (euro) Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud % Jooksev
täpsustus eelarve laekumine jääk
PÕHIEELARVE 21 783 124 674 366 3 755 259 128 429 626 139 397 801 108,5% 139 419 584 135 307 155 97,1% 4 112 429
KAPITALIEELARVE -1 992 619 20 811 434 750 000 21 561 434 26 443 806 122,6% 24 451 187 25 306 699 103,5% -855 512
TOETUSTE EELARVE 753 983 3 681 166 1 105 146 4 786 312 4 712 625 98,5% 5 466 608 3 515 074 64,3% 1 951 533
SIIRDED EELARVETE VAHEL 0 -3 225 229 0 -3 225 229 -3 225 229 100,0% -3 225 229 -3 225 229 100,0% 0
KOGUEELARVE -1 216 854 145 941 738 5 610 405 151 552 143 167 329 004 110,4% 166 112 149 160 903 699 96,9% 5 208 450