TARTU ÜLIKOOL 
Seisuga 31.12.2013 (euro)
TULUD Eelarve Laekumine Täitmise
%
         
PÕHIEELARVE        
1. Tulud õppetegevusest        
1.1. Tegevustoetus   36 598 941 36 359 833 99,35
1.2. Õppeteenustasud   2 960 378 3 236 394 109,32
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis   2 794 355 3 106 303 111,16
1.4. Täiendusõpe   1 598 450 1 715 627 107,33
1.5. Residentide koolitus   8 521 311 9 991 293 117,25
1.6. Tõukefondid   5 888 466 6 454 000 109,60
1.7. Muu õppetegevus   3 117 622 4 322 549 138,65
Kokku tulud õppetegevusest   61 479 523 65 186 000 106,03
         
2. Tulud teadustegevusest        
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused   12 631 230 12 480 180 98,80
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine   3 536 330 3 570 205 100,96
2.3. Baasfinantseerimine   3 324 878 3 295 913 99,13
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused   3 918 033 4 328 827 110,48
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud   5 356 178 6 862 756 128,13
2.6. Välislepingud ja -grandid   5 626 418 8 745 192 155,43
2.7. Tõukefondid   25 926 653 25 957 612 100,12
2.8. Muu teadustegevus   1 706 397 1 131 235 66,29
Kokku tulud teadustegevusest   62 026 116 66 371 921 107,01
         
3. Muud tulud   4 923 987 7 839 881 159,22
         
PÕHIEELARVE TULUD KOKKU   128 429 626 139 397 801 108,54
         
KAPITALIEELARVE        
4. Laekumised kapitalieelarvesse        
4.1. Tartu linn   50 000 63 912 127,82
4.2. MTÜ Tartu Üliõpilasküla   664 470 701 744 105,61
4.3. Kinnisvara müük   2 814 000 4 225 150 150,15
4.4. Finantstulud   20 000 2 560 12,80
4.5. Tõukefondid   11 881 446 16 537 705 139,19
4.6. Muud tulud   2 906 289 1 687 507 58,06
KAPITALIEELARVE TULUD KOKKU   18 336 205 23 218 577 126,63
         
TOETUSTE EELARVE        
5. Laekumised toetuste eelarvesse        
5.1. Emeriitprofessorite ja -dotsentide tasud   360 528 334 442 92,76
5.2. Riiklikud õppetoetused   3 245 784 3 245 784 100,00
5.3. Sihtstipendiumid   950 000 938 231 98,76
5.4. Õppelaenude kustutamine   230 000 194 168 84,42
TOETUSTE EELARVE   4 786 312 4 712 625 98,46
         
EELARVE TULUD KOKKU   151 552 143 167 329 004 110,41
KULUD 2012.a. Eelarve Kulud Täitmise
jääk %
1. Teaduskonnad        
1.1.   Usuteaduskond -34 750 453 195 455 217 108,79
1.2.   Õigusteaduskond 1 318 480 2 888 690 3 291 544 78,24
1.3.   Arstiteaduskond 2 332 779 28 703 391 29 394 015 94,71
1.4.   Filosoofiateaduskond -409 765 8 736 442 9 348 620 112,27
1.5.   Kehakultuuriteaduskond -317 828 1 263 266 1 259 854 133,26
1.6.   Loodus- ja tehnoloogiateaduskond -9 132 105 37 759 841 42 175 826 147,33
1.7.   Majandusteaduskond 41 924 2 627 868 2 524 871 94,57
1.8.   Matemaatika-informaatikateaduskond 1 207 935 5 227 596 6 076 848 94,43
1.9.   Sotsiaal- ja haridusteaduskond 580 463 7 137 231 6 734 190 87,26
Kokku -4 412 867 94 797 520 101 260 986 112,03
         
2. Asutused        
2.1.   Euroopa kolledž 505 171 699 489 730 283 60,62
2.2.   Narva kolledž 56 180 1 410 601 1 566 043 106,77
2.3.   Pärnu kolledž 247 340 1 375 707 1 526 837 94,07
2.4.   Viljandi kultuuriakadeemia 567 036 3 473 342 3 998 805 98,97
2.5.   Eesti geenivaramu -558 911 2 438 086 1 535 522 81,71
2.6.   Raamatukogu 579 366 4 262 095 3 665 825 75,72
2.7.   Teaduskool 48 835 575 719 698 786 111,89
2.8.   Muuseumid -351 362 1 872 321 2 170 192 142,69
2.9.   Botaanikaaed -53 005 532 928 523 778 109,14
Kokku 1 040 651 16 640 289 16 416 071 92,85
         
3. Tugistruktuur        
3.1.   Rektoraadi büroo 36 548 1 331 947 1 348 717 98,55
3.2.   Õppeosakond 37 513 1 100 725 1 054 474 92,64
3.3.   Elukestva õppe keskus -174 086 1 267 120 1 451 370 132,78
3.4.   Üliõpilasesindus 44 288 100 456 124 259 85,85
3.5.   Teadus- ja arendusosakond -80 372 915 861 1 140 274 136,48
3.6.   Kantselei 3 899 351 161 343 369 96,71
3.7.   Personaliosakond 206 054 491 407 588 980 84,45
3.8.   Turundus- ja kommunikatsiooniosakond 73 837 796 924 778 858 89,45
3.9.   Kinnisvarasosakond 307 283 1 039 495 1 090 152 80,95
3.10. Infotehnoloogia osakond 59 500 2 558 243 2 545 272 97,23
3.11. Rahandusosakond 65 652 751 354 835 649 102,28
Kokku 580 117 10 704 693 11 301 374 100,15
         
4. Reservid, arendusfondid ja liikmemaksud        
4.1. Väljamaksed rektori reservist ja arendusfondidest 3 327 680 1 651 867 1 976 846 39,70
4.2. Liikmemaksud ja sihtotstarbelised toetused 0 1 410 027 1 365 121 96,82
Kokku 3 327 680 3 061 894 3 341 967 52,30
         
5. Kapitaliinvesteeringud ja laenude teenindamine        
5.1. Investeeringud põhitegevuse objektidele -2 016 817 18 061 964 21 939 834 136,74
5.2. Põhitegevuse laenude kustutamine 0 2 430 000 2 400 524 98,79
5.3. Põhitegevuse laenuintresside ja teenustasude tasumine 0 405 000 240 400 59,36
5.4. Ühiselamute programmi investeeringud 24 198 0 27 602 114,07
5.5. Ühiselamute programmi laenude kustutamine 0 651 245 690 489 106,03
5.6. Ühiselamute programmi laenuintresside tasumine 0 13 225 7 850 59,36
Kokku -1 992 619 21 561 434 25 306 699 129,32
         
6. Toetuste eelarve väljamaksed        
5.1. Emeriitprofessorite ja -dotsentide tasud 47 740 360 528 330 693 81,00
5.2. Riiklikud õppetoetused 479 024 3 245 784 2 086 075 56,00
5.3. Sihtstipendiumid 226 693 950 000 903 992 76,82
5.4. Õppelaenude kustutamine 525 230 000 194 315 84,29
Kokku 753 983 4 786 312 3 515 074 63,45
         
7. Siselaenufond -513 798 0 -238 472 46,41
         
KULUD KOKKU -1 216 854 151 552 143 160 903 699 107,03