2.8.1. Juhatus
Töötajaid : 3 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 2,50  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.7. Muu õppetegevus -2 135 0 0 0 0 *** -2 135 -2 135 100,0
3.   Muud tulud 0 0 0 0 0 *** 0 400 ***
4.    Tulud üldfondist 1 413 29 950 0 29 950 29 950 100,0 31 364 29 050 92,6
Tegevustulud kokku -722 29 950 0 29 950 29 950 100,0 29 228 27 315 93,5
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 23 854 0 23 854 23 854 22 887 95,9 967  
   1.1. Palgakulud 0 17 802 0 17 802 17 802 17 080 95,9 722  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 5 875 0 5 875 5 875 5 636 95,9 238  
   1.3. Töötuskindlustus 0 178 0 178 178 171 95,9 7  
2. Koolitus ja lähetused 0 0 0 0 0 0 *** 0  
3. Kantselei- ja majanduskulud -722 4 650 0 3 928 3 928 4 207 107,1 -279  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 0 0 0 0 0 *** 0  
5. IT kulud 0 1 126 0 1 126 1 126 574 51,0 552  
5.1. IT kulud 0 500 0 500 500 0 0,0 500  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 626 0 626 626 574 91,7 52  
6. Transpordikulud 0 0 0 0 0 0 *** 0  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 320 0 320 320 1 196 373,7 -876  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 *** 0  
9. Muud tegevuskulud 0 0 0 0 0 -1 624 *** 1 624  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 -1 941 *** 1 941  
9.2. Muud tegevuskulud 0 0 0 0 0 317 *** -317  
10. Ruumide kulud 0 0 0 0 0 75 *** -75  
10.1. Ruumide kulud 0 0 0 0 0 75 *** -75  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 *** 0  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 0 0 0 0 0 *** 0  
Tegevuskulud kokku -722 29 950 0 29 228 29 228 27 315 93,5 1 913