Tagasi

 

KEHALINE AKTIIVSUS, LAPSED JA NOORUKID

Maarike Harro, dr.med. 
Tartu Ülikool, Tervishoiu instituudi tervise edendamise õppetooli dotsent

 

  1. Sissejuhatus

  2. Definitsioonid

  3. Miks on kehaline aktiivsus lastele ja noorukitele vajalik?

  4. Milline kehaline aktiivsus on heaks terviseks piisav?

  5. Laste ja noorukite kehalist aktiivsust määravad tegurid

  6. Milline oli Eesti laste ja noorukite kehaline aktiivsus 90-ndatel?

  7. Kirjandusallikad

 

TESTI ENNAST !

 

 

  Tagasi