TUTVUSTUS

 

Elame infoajastul. Paljudele meist on koostööpartneriks saanud arvuti. Kes meist poleks tundnud, et sellel kastil on imeline võime naelutada enda külge tundideks. Milles küll peitub tema veetlus? …. Pole raske vastata. Arvutiprogrammide mitmekesisus ja internet võimaldavad meil kätte saada vajalikku informatsiooni, teostada oma töid kiiremini, täpsemalt ning huvitavamalt. Imetore süsteem!

Igal heal asjal on aga ka oma halvad küljed. Suurim oht inimkonnale peitub loomulikult häkerluses ja infosüsteemide ebaturvalisuses, aga see probleem on lihtsurelikule liialt kauge. Palju olulisem on, et arvutiga töötamine ei koorma meid ainult vaimselt vaid ka füüsiliselt. Probleemi keerukus seisnebki selles, et inimene ise ei oska oma väsimust ja kehavaevusi arvutitööga seostada. Teadmatus ning oskamatus olukorda hinnata viib tihtipeale tõsisema haiguse tekkele. Maailma töötervishoiustatistika näitab, et skeleti-lihassüsteemi haigused on oma esinemissageduselt teisel kohal. Selle üheks põhjuseks peetakse kontorite ja tööstuse arvutiseerumist ja lihastöö spetsiifikat antud tegevusel.

Projekti põhirõhk ongi suunatud arvutitööga kaasnevate skeleti-lihassüsteemi häirete profülaktikale ja ergonoomilise arvutitöökeskkonna kujundamisele. Oma projekti koostamisel püüdsime järgida kolme märksõna:

REAALSUS – pakutav materjal järgib mõtet: palju tööd ja vähe aega.

PRAKTILISUS – pakkuda lihtsaid reaalselt rakendatavaid meetmeid oma tervise säilitamiseks ja parandamiseks arvutitöökeskkonnas.

ENNETAMINE – lihtsam on terviseprobleemidest hoiduda kui neist paraneda.

Arvutiergonoomia on Eestis uus valdkond, aga loodame, et koos "tiigrihüppe" ja arvutioskuse kasvuga suureneb ka eestlaste teadlikkus oma tervise eest hoolitsemisel.


ERGONOOMIA

ERGONOOMILINE ARVUTITÖÖKESKKOND

ARVUTITÖÖ ISELOOMUSTUS

KÕIGE ENAM OHUSTATUD KEHAPIIRKONNAD

ERGONOOMILINE TÖÖKOHT - TEE SEDA ISE !!!

TÖÖPAUSID JA VABA AEG

ARVUTIKASUTAJA MEELESPEA


Projekti teostaja: Eesti Füsioterapeutide Liit - Mai Müür.

Suured tänud abi eest Ene Hionile Naiste Kodanikukoolituse Keskusest !

Võrgulehekülge aitas koostada Jürgen Kärner.

Küsimused, arvamused, kommentaarid palume saata e-maili aadressil Mai.Myyr@solo.ee