Tagasi

 
 

1.KANEP

SÜDA JA VERERINGEELUNDID

Pulss ja perifeerne vereringe kiireneb. Silmavalged valguvad verd täis, vererõhk ja kehatemperatuur langevad.

HINGAMISTEED JA KOPSUD

Ärritab hingamisteid, tavalised tagajärjed on kopsupõletik ja muud hingamisteede haigused. Põhjustab kopsuvähki.

MAKS

Ei ole teada.

SEEDEORGANID

Leevendab halba enesetunnet.

TOITUMINE

Lisab söögiisu.

KESKNÄRVISÜSTEEM

Kahjustab aju närviühendusi. Närvisüsteemi pidurdusprotsessid nõrgenevad. Aja, kiiruse, kauguste ja minapildi tajumine ähmastub. Reageerimine välisärritajatele nõrgeneb, kuigi aistingute taju võib vahel muutuda tugevamaks.

SUGUELUNDID

Hormoonide tasakaal on häiritud. Ajuti kasvab huvi seksuaalsuhete vastu, võimendab seksuaalkogemust.

VILJAKUS

Meeste sugurakkude arv kahaneb ja tagajärjeks on tavaliselt impotentsus. Naistel põhjustab häireid menstruatsioonitsüklis ja võimalus jääda rasedaks väheneb.

MÕJUTUSED LOOTELE

Põhjustab raseduse katkemisi, enneaegseid sünnitusi. Tihti sünnivad alakaalulised lapsed. Inimesel ei ole täheldatud kromosoomimuutusi.

PSÜÜHILINE SÕLTUVUS

Regulaarsel kasutamisel võib kujuneda sõltuvus.

FÜÜSILINE SÕLTUVUS

Kujuneb regulaarsel ohtral kasutamisel.

MÕJUTUSED PSÜHHOSOTSIAALSELE KÄITUMISELE

Võib vähendada huvi endiste tegevuste ja harrastuste vastu, tekib apaatia. Rohke tarvitamine võib esile kutsuda psühhoosi. Kasutajad hakkavad tihti ise ainet salaja edasi toimetama ja müüma. Hirm ja ahistustunne muutuvad igapäevaseks.

SURMAV ANNUS JA ORGANISMI TALUMISVÕIME

Mürgistusjuhtumeid ei ole tuvastatud. Talumisvõime areneb küllalt aeglaselt.

SURMAJUHTUMID MAAILMA PRAKTIKAS

Tuhandeid aastas, tavaliselt liiklusõnnetustes hukkunud. Õnnetused on seotud aja- ja ruumitaju häirumisega.

 

 
Tagasi